ZUS-MAI Komárno FAKTÚRY ZA ROK 2012 I. – XII.

FAKTÚRY za mesiac: JANUÁR 2012

Poradové Dodávateľ IČO Predmet Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
číslo       v €uro úhrady  
1 T-Com -Slovak Telekom 35763469 Telefon-Internet -2011.XII. 103,14 13. I. 2734084747
2 e-on -ZSE  -Elektrina 36677281 Budova:Letná12-Jókaiho9:NedoplatokX.-XII. 158,36 13. I. 7170489798
3 KOMVaK -Komárno 36537870 Vodné-stočné-Letná12-2012.X.-XII. 66,94 13. I. 211211080
4 GRIFF -Komárno 36551538 PCO-služba ochrany objektov ZUŠ 127,5 13. I.  
5 ŠEVT-BanskáBystrica 31331131 Vysvedčenia HO-VO-TO-ZUŠ 215,72 13. I. 1122200308
  KM-2012-01-31-FV.          

*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*

FAKTÚRY za mesiac: FEBUÁR 2012

Poradové Dodávateľ IČO Predmet Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
číslo       v €uro úhrady  
1 T-Com -Slovak Telekom 35763469 Telefon-Internet 99,4 13. II. 9735095350
2 T-Mobile 35763469 Telefon 10,18 09. II. 7200843967
3 e-on -ZSE  -Elektrina 36677281 Budovy:letná12-Jókaiho9 -obdobie:2012.I. 239,76 06. II. 7445743279
4 e-on -ZSE  -Elektrina 36677281 Letná12 -obdobie:2012.II.1.-29. 269,7 20. II. 7445824335
5 e-on -ZSE  -Elektrina 36677281 Jókaiho9 -obdobie:2012.II.1.-29 77,51 20. II. 7445824334
6 SPP -Plyn 35815256 Plyn -2011.I.19 -2012.I.18.-ročné vyúčtov. 1893,38 01. II. 7449086733
7 SPP -Plyn 35815256 Plyn -2012.I.19.-2012.II.29. 2240 13. II. 7267388103
8 KOMVaK -Komárno 36537870 Vodné-stočné-Letná12-2011.VII.-2012.I. 175,39 13. II. 212200445
9 LeCheque Dejeuner 31396674 Stravné lístky -2012.I. 1566 13. II. 112015726
10 ABeP sro.Nitra 46179933 BOZP -služby za 2012.I. 47,79 13. II. 332012
11 Fire Protection -Komárno 40852911 OPP   -služby za 2012.I. 33,19 13. II. 2012011
12 ŠEVT-BanskáBystrica 31331131 Registrat.denník,Prezenčná kniha 30,49 09. II. 1122201370
13 RAABE-odborné nakladateľ. 35908718 Poradca riaditeľa školy -2012.I. 43,19 09. II. 21201864
14 JurisDat-M.Medlen 11821973 ŠKOLA 2012-predplatné mesač. 20 13. II. 12993565
  KM-2012-02-29-FV.

*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*

FAKTÚRY za mesiac: MAREC 2012

Poradové Dodávateľ IČO Predmet Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
číslo       v €uro úhrady  
1 T-Com -Slovak Telekom 35763469 Telefon-Internet 93,8 8. III. 9736091913
2 T-Mobile 35763469 Telefon 10,31 6. III. 7202042959
3 WebHouse-Trnava 36743852 WEB-Doména: zusmai-komarno.sk-2012-13.II. 19,92 6. III. 1210999
4 e-on -ZSE  -Elektrina 36677281 Elektrina -2012.III.1.-31. 347,21 8. III. 7416370072
5 SPP -Plyn 35815256 Plyn -2012.III.1.-31. 2112 8. III. 7154156480
6 LeCheque Dejeuner 31396674 Stravné lístky -2012.II. 1488 8. III. 112025898
7 ABeP sro.Nitra 46179933 BOZP -služby za 2012.II. 47,79 8. III. 802012
8 Fire Protection -Komárno 40852911 OPP    -služby za 2012.II. 33,19 6. III. 2012041
9 Canon-Service -Komárno 45681627 PC-antivirus-ESET SmartSecurity-2012-13.III. 355 12. III. 20120182
10 ŠEVT-BanskáBystrica 31331131 Žiacke knižky 1000ks na šk.rok2012-13 374,04 13. III. 1122202060
11 EMKE sro Komárno 30999740 Obnova tonera do 2 tlačiarní PC 60 26.III. 1020120083
  Komárno-2012-03-31-FV.

*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*

FAKTÚRY za mesiac: APRÍL 2012

Poradové Dodávateľ IČO Predmet Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
číslo       v €uro úhrady  
1 T-Com -Slovak Telekom 35763469 Telefon-Internet 48,16 5.IV. 3737085924
2 T-Mobile 35763469 Telefon 12,05 4.IV. 7203244580
3 T-Mobile 35763469 Telefon 2012.III.22.-IV.21. 13 27.IV. 7204334927
4 e-on -ZSE  -Elektrina 36677281 Elektrina -2012.III.1.-31. 347,21 10.IV. 7445967619
5 SPP -Plyn 35815256 Plyn 2012.IV. 1156 4.IV. 7282451262
6 KomVaK-Komárno 36537870 Zrážková voda-budova Letná12-2012:I.II.III. 29,04 4.IV. 212202383
7 LeCheque Dejeuner 31396674 Stravné lístky 2012.III. 2004 4.IV. 112032870
8 ABeP sro.Nitra 46179933 BOZP služby 2012.III. 47,79 4.IV. 1272012
9 Fire Protection -Komárno 40852911 OPP   služby 2012.IV. 33,19 27.IV. 2012101
10 VERSITY -AutoCont -BA 36396222 PiL zmluva: WINDOWS+OFFICE na rok 2012 109,5 2.IV. 3611200420
11 RAABE Nakladatelstvo -BA 35908718 Personalistika v práci riaditeľa -2010-2011 69,05 2.IV. 51202813
12 RAABE Nakladatelstvo -BA 35908718 Poradca riaditeľa školy III.2012 40,63 4.IV. 21207853
13 RAABE Nakladatelstvo -BA 35908718 Personalistika v práci riaditeľa -2012.IV. 37,75 26.IV. 21210950
14 GRIFF sro Komárno 36551538 Ochrana objektov, majetku a osôb 127,5 IV.5. 920120421
15 WebHouse sro Trnava 36743852 Webhostingové služby Optimum2012.V.-2013 51,7 IV.10. 71224847
16 Mesto Komárno 00306525. Komunálny odpad -Odvoz-2012.I.1.-III.27. 40,31 IV.27. 9112188
  KM-2012-04-30-FV.  

*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*

FAKTÚRY za mesiac: MÁJ 2012

P.č. Dodávateľ IČO Predmet služby Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
        za obdobie v €uro úhrady  
1 T-Com 35763469 Telefon-Internet IV. 64,67 V.4. 6738080224
2 T-Mobile 35763469 Telefon IV.22.-V.21. 30,46 V.30. 7205571969
3 e-on ZSE
elektrina
36677281 Elektrina -2012.III.1.-31. IV. 347,21 V.4. 7435910455
4 SPP
Plyn
35815256 Plyn 2012.IV. IV. 443 V.4. 7222499195
5 KomVaK
Komárno
36537870 Zrážková voda
BudovaJókaiho č9
2010.X.1-
2012.III.31.
138,01 V.11. 2120053
6 LeCheue
Déjeuner
31396674 Stravné lístky 2012.III. IV. 1602 V.3. 112042179
7 ABeP
sro.Nitra
46179933 BOZP služby 2012.IV. IV. 47,79 V.3. 1782012
8 FireProtection
Komárno
40852911 OPP   služby 2012.IV. 2012.V. 33,19 V.30. 2012133
9 Mestský úrad
Komárno
306525 Vodné-stočné
budovaJókaiho č.9
2011.VI.17.-
2012.III.16.
100,45 V.17. 2120060
10 Bögi Tibor
Informatik
45365768 Oprava PC č.3 2012.V.21 179,4 V.21. 2012045
11 Bögi Tibor 45365768 Oprava PC č.6,7. 2012.V.30 45 V.31. 2012052
12 Bögi Tibor 45365768 Výkon správcuPC 2012V.18-31 50 V.31. 2012053
13 RAABE
Nakladatel
35908718 Poradca
riaditeľa školy
2012.V. 39,35 V. 29. 21213674
  KM-2012-05-31.  

*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*

FAKTÚRY ZA MESIAC: JÚN 2012

*

P.č. Dodávateľ IČO Predmet služby Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
        za obdobie v €uro úhrady  
1 T-Com 35763469 Telefón a Internet V. 83,74 VI.7. 6739072987
2 e-on ZSE 36677281 ELEKTRINA V. 347,21 VI.7. 7446152575
3 SPP -Plyn 35815256 PLYN VI. 186 VI.7. 7257509609
4 LeCheque
Dejeuner
31396674 Stravné lístky V. 2109 VI.7. 112052283
5 ABeP sro.
Nitra
46179933 BOZP služby V. 47,79 VI.7. 2272012
6 ŠEVT a.s.BB 31331131 Školské tlačivá: TK,Katalog VI. 118,36 VI.14. 1122204417
7 RAABE
Nakladatel.
35908718 Poradca
ZUŠ v praxi   1.zošit
2012.VI. 66,15 VI.14. 51207204
8 Asociácia správ.
Registratúry
Nováky
  Školenie
správa registratúry
2012.6.22. 39 VI.15.  
  KM-2012-06-30.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*

FAKTÚRY ZA MESIAC: JÚL 2012

*

 

P.č. Dodávateľ IČO Predmet služby Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
        za obdobie v €uro úhrady VS:
1 T-Com 35763469 Telefón a Internet VI. 95,47 VII.10. 1740067474
2 T-Mobile 35763469 Mobil.Telefón V.22.-VI.21. 40,87 VII.9. 7206721370
3 e-on ZSE 36677281 ELEKTRINA VII. 347,21 VII.9. 7416731922
4 SPP -Plyn 35815256 PLYN VII. 172 VII.9. 7252552375
5 KomVaK 36537870 Zrážková voda
budova: Letná 12
2012.IV.-VI. 29,14 VII.9. 201201730
6 LeCheque
Dejeuner
31396674 Stravné lístky VI. 2031 VII.9. 112060046
7 ABeP sro.
Nitra
46179933 BOZP služby VI. 47,79 VII.9. 2692012
8 FireProtection
Komárno
40852911 OPP   služby 2012.V. 33,19 VII.10. 2012162
9 Bögi Tibor 45365768 Výkon správcu
PC parku ZUŠ
2012.VI. 100 VII.9. 2012069
10 GRIFF sro.KN 36551538 Ochrana objektov, majetku 2012.VII.-IX. 127,5 VII.9. 920120759
11 EMKE sro.KN 30999740 Obnova tonera do tlaciarne VI. 24 VII.17. 1020120208
  KM-2012-07-31-FV.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*

FAKTÚRY ZA MESIAC: AUGUST 2012

*

P.č. Dodávateľ IČO Predmet služby Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
        za obdobie v €uro úhrady VS:
1 T-Com 35763469 Telefón a Internet VII. 89,3 VIII.6. 6741063623
2 T-Mobile 35763469 Mobil.Telefón VI.22.-VII.21. 30,06 VIII.6. 7207786034
3 e-on ZSE 36677281 ELEKTRINA VIII. 347,21 VIII.21. 7416855708
4 SPP -Plyn 35815256 PLYN VIII. 172 VIII.6. 7317483545
5 KomVaK
Komárno
36537870 Vodné-stočné
budova: Letná 12
2012.I.17. –
VII.17.
267,08 VIII.6. 201204678
6 LeCheque
Dejeuner
31396674 Stravné lístky VII. 257,76 VIII.6. 112071925
7 ABeP sro.
Nitra
46179933 BOZP služby VII. 47,79 VIII.6. 3132012
8 FireProtection
Komárno
40852911 OPP   služby VII. 33,19 VIII.6. 2012193
9 Mestský úrad
Komárno
306525 Odvoz komunálneho odpadu 1xtýždenne 2012.IV.2.-
2012.VII.1.
43,67 VIII.6. 3320071912
10 Bögi Tibor 45365768 Výkon správcu
PC parku ZUŠ
VII. 100 VIII.6. 2012076
  KM-2012-08-31-FV.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*

FAKTÚRY ZA MESIAC: SEPTEMBER 2012

*

P.č. Dodávateľ IČO Predmet služby Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
        za obdobie v €uro úhrady VS:
1 T-Com 35763469 Telefón a Internet VIII. 89,33 IX.6. 742053315
2 T-Mobile 35763469 Mobil.Telefón VII.22.-VIII.21. 30,06 IX.6. 7208847324
3 e-on ZSE 36677281 ELEKTRINA IX. 347,21 IX.6. 7446379039
4 SPP -Plyn 35815256 PLYN IX. 358 IX.6. 7322479386
5 LeCheque
Dejeuner
31396674 Stravné lístky VIII. 209,76 IX.6. 112080547
6 ABeP sro.
Nitra
46179933 BOZP služby VIII. 47,79 IX.6. 361/2012
7 FireProtection
Komárno
40852911 OPP   služby VIII. 33,19 IX.6. 2012225
8 Kominárstvo
VojtechHorváth
30920833 Kontrola a čistenie komínov 2012/2013 72 IX.6. 2012136
9 Bögi Tibor 45365768 Výkon správcu
PC parku ZUŠ
VIII. 100 IX.6. 2012084
10 ASC-Agenda
Bratislava
31361161 ASC Agenda pre ZUŠ
Upgrade na rok 2013
IX. 96 IX.20. 9120002986
11 EMKE sro
Komárno
30999740 Obnova tonera do PC tlačiarne VIII. 25 IX.6. 1020120262
12 EMKE sro
Komárno
30999740 Toner do kopírky+Papier IX. 136,76 IX.19. 1020120279
13 RAABE
Nakladatel.
35908718 Poradca riaditeľa školy 2012.IX. 40,31 IX.6. 21221139
14 RAABE
Nakladatel.
35908718 Poradca
Základná umelecká škola
2012.IX. 38,39 IX.6. 21220167
15 RAABE
Nakladatel.
35908718 Personalistika
v práci riaditeľa
2012.IX. 37,55 IX.6. 21219103
16 Poradca sro.
Zilina
36371271 Dane,účtovníctvo,Odvody
Predplatné 2013. I. – XII.
2013.I.-XII. 68,8 IX.6. 49175244
  KM-2012-09-30-FV.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*

FAKTÚRY ZA MESIAC: OKTÓBER 2012

*

P.č. Dodávateľ IČO Predmet služby Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
        za obdobie v €uro úhrady VS:
1 T-Com 35763469 Telefón a Internet IX. 107,94 X.9. 2743040741
2 T-Mobile 35763469 Mobil.Telefón VIII.22.-IX.21. 37,7 X.9. 7209905553
3 e-on ZSE 36677281 ELEKTRINA X. 347,21 X.9. 7446454276
4 SPP -Plyn 35815256 PLYN X. 1114 X.9. 7287595632
5 KomVaK 36537870 Zrážková voda
budova: Letná 12
2012.VII.-IX. 29,46 X.9. 201209414
6 LeCheque
Dejeuner
31396674 Stravné lístky IX. 1860 X.9. 112090265
7 ABeP sro.
Nitra
46179933 BOZP služby IX. 47,79 X.9. 4082012
8 FireProtection
Komárno
40852911 OPP   služby IX. 33,19 X.9. 2012258
9 Bögi Tibor 45365768 Výkon správcu
PC parku ZUŠ
IX. 137 X.9. 2012100
10 GRIFF sro KN 36551538 Ochrana objektov,majetku X.XI.XII. 127,5 X.9. 920121105
11 IURA EDITION   Odborná literatúra X. 25,47 X.9. 912003909
  KM-2012-10-31-FV.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*

FAKTÚRY ZA MESIAC: NOVEMBER 2012

*

P.č. Dodávateľ IČO Predmet služby Cena s DPH Dátum Číslo faktúry
        za obdobie v €uro úhrady VS:
1 T-Com 35763469 Telefón a Internet X. 100,16 XI.6. 3744028565
2 T-Mobile 35763469 Mobil.Telefón IX.22.-X.21. 35,1 XI.7. 7210954744
3 MEDIATEL 35859415 Zlaté stránky-zverejnenie 2013.I.-XII. 252 XI.7. 121226578
4 e-on ZSE 36677281 ELEKTRINA XI. 347,21 XI.8. 7446562008
5 SPP -Plyn 35815256 PLYN XI. 1841 XI.7. 7114414766
6 LeCheque
Dejeuner
31396674 Stravné lístky X. 2118 XI.6. 112101070
7 ABeP sro.
Nitra
46179933 BOZP služby X. 47,79 XI.7. 4532012
8 FireProtection
Komárno
40852911 OPP   služby X. 33,19 XI.7. 2012288
9 Mestský úrad
Komárno
306525 Odvoz komunálneho odpadu 1xtýždenne 2012.VII.2.
2012.X.11.
43,67 XI.7. 912/3739
10 KOOPERATÍVA Poisťovňa 00 585 441. Poistenie MPC-ZUŠmajetku
Laptop
2012.X.25.
2013.X.24.
56,94 XI.7. 6571682153
11 Bögi Tibor 45365768 Výkon správcu
PC parku ZUŠ
X. 100 XI.6. 2012116
12 Rosička
Vojtech
32413017 Servisná prehliadka kotlov
vyčistenie kotlov, kontrola
plyn,tlak nádob,Hlavná b
2012 / 2013
vykurovacia sezóna
356,78 XI.6. 2012084
13 Balogh Ladislav 11714344 Revízia kotlov a tlak.nádob
Kotolňa-Jókaiho 1.posch.
2012 / 2013
vykurovacia sezóna