05mar
2021
0

Daň z príjmov 2%

Rodičovské združenie pri ZUŠ-MAI Komárno oznamuje verejnosti, že je registrované v notárskom centrálnom registri ako občianske združenie a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Budeme vďační každému, kto uvedené 2% poukáže nášmu občianskemu združeniu. Tieto získané finančné prostriedky budú použité na ďalší rozvoj našej školy. Všetkým vopred ďakujeme! Potrebné tlačivo […]

15feb
2021
0

1. KATEGÓRIA Téma 4  „Takto túto skladbu interpretujem iba ja“ Zaidat Gerejchanov 1/2. ročník – zlaté pásmo             Mácsik Bence 1/2. ročník – strieborné pásmo           2. KATEGÓRIA Téma 2  „Môj najkrajší zážitok s hudbou“ Bianka Červená 2/1. ročník – zlaté pásmo Žiačka získala tiež ocenenie LAUREÁT témy.     […]

15feb
2021
0

Jázmin Majer Divadlo Madácha v Budapešti Claude-Michel Schönberg: muzikál Bedári (v roli malej Cosette) https://www.youtube.com/watch?v=rS38u-IkwQ4 Szemenyei János: muzikál Blúdiaci (v roli Béta)  https://www.youtube.com/watch?v=7Ch_1IuQWkk             Andrew Lloyd Webber: muzikál Škola rocku (v roli Summer)                 Rúzsa Magdolna: CD s muzikálovými piesňami k rozprávkovej knihe Anjelská záhrada […]

14jún
2020
0

Usmernenie pre zákonných zástupcov o zásadách prevádzky ZUŠ-MAI v Komárne od 15.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

Usmernenie pre zákonných zástupcov o zásadách prevádzky ZUŠ-MAI v Komárne od 15.06.2020 do konca školského roka 2019/2020     1. Príchod žiakov do školy – Podmienkou vstupu žiaka do priestorov školy je písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a v rodine dieťaťa nemá žiadny člen nariadenú karanténu (príloha […]

11mar
2020
0

Daň z príjmov 2%

Rodičovské združenie pri ZUŠ-MAI Komárno oznamuje verejnosti, že je registrované v notárskom centrálnom registri ako občianske združenie a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Budeme vďační každému, kto uvedené 2% poukáže nášmu občianskemu združeniu. Tieto získané finančné prostriedky budú použité na ďalší rozvoj našej školy. Všetkým vopred ďakujeme! Potrebné tlačivo […]

08dec
2019
0

Vianočný koncert

Srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert žiakov ZUŠ Komárno, ktorý sa uskutoční 10. decembra 2019 (utorok) o 17:00 hodine vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu. Vstup voľný.

23aug
2019
0

Dodatočný zápis na šk.rok 2019/2020

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno oznamuje  všetkým záujemcom, že dodatočný zápis do ZUŠ na školský rok 2019/2020 sa koná od  3.-12.septembra  2019 v čase od 14:00 – 17:30 hod. v budove ZUŠ na Ulici letnej č. 12. Ďalšie informácie: www.zuskomarno.sk

01apr
2019
0

Beliczay 2019

Komárňanský komorný orchester a Základná umelecká škola v Komárne v spolupráci Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Komárno                                                              vyhlasujú 11. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení,                        ktorá sa uskutoční dňa  24. mája 2019 v Komárne. Pre bižšie info klikni:

20mar
2019
0

Koncert pedagógov

Základná umelecká škola v Komárne Vás srdečne pozýva na Koncert pedagógov, ktorý sa uskutoční  26. marca 2019 o 17:00 vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu, Vstup voľný.

Page 1 of 6

Facebook