Komárňanský komorný orchester, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Základná umelecká škola v Komárne

v spolupráci s Mestom Komárno

 

vyhlasujú

 

  1. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení,

ktorá sa uskutoční dňa  3. júna 2022 v Komárne.

 

Beliczay 2022 – Propozície (SK)

Beliczay 2022 – Prihláška (SK)

 

Beliczay 2022 – Wettbewerbbesichtigung (DE)

Beliczay 2022 – International Competition (ENG)