Komárňanský komorný orchester a Základná umelecká škola v Komárne

v spolupráci Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Komárno

                                                         vyhlasujú

11. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho

v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení,

                       ktorá sa uskutoční dňa  24. mája 2019 v Komárne.


Pre bižšie info klikni:

2019_Beliczay-prop-sk

2019_Beliczay_prihl.sk