27feb
2018
0

Daň z príjmov 2%

Rodičovské združenie pri ZUŠ-MAI Komárno oznamuje verejnosti, že je registrované v notárskom centrálnom registri ako občianske združenie a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Budeme vďační každému, kto uvedené 2% poukáže nášmu občianskemu združeniu. Tieto získané finančné prostriedky budú použité na ďalší rozvoj našej školy. Všetkým vopred ďakujeme!

Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť tu (PDF):

(((KLIKNI SEM!!!)))

IČO:  42336457
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov školy pri ZUŠ-MAI
Sídlo: Letná 12, 945 01, Komárno

Facebook