26aug
2021
0

Dodatočný zápis 2021/2022

Dodatočný zápis

 do Základnej umeleckej školy Komárno

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Komárno oznamuje záujemcom o štúdium hudobného, tanečného a výtvarného umenia, že dodatočný zápis na školský rok 2021/2022 sa uskutoční

 v dňoch od 3. – 14. septembra 2021 v čase  od 14:00 – 17:30 hod. v hlavnej budove ZUŠ – Ulica letná 12.

Facebook