P.č., Dodávateľ Predmet Cena (s DPH) € Dátum vystavenia
1 Slovak Telekom, a.s mobilné hovory 111,16 7.1.2014
2 KOMVaK – Vodárne a kanaliz. vodné a stočné 37,64 7.1.2014
3 Slov. plynárensky priem. vyúčtovanie plynu za rok 2013 -1386,78 7.1.2014
4 E-on Západoslov. energ. vyúčtovanie elektr. energie 51,63 7.1.2014
5 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 92,95 9.1.2014
6 E-on Západoslov. energ. vyúčtovanie elektr. energie -54,78 10.1.2014
7 KOMVaK – Vodárne a kanaliz. vodné a stočné 207,25 14.1.2014
8 Mesto Komárno refakt. vodného a stočného 82,85 14.1.2014
9 AutoCont a.s. licencia 109,5 16.1.2014
10 E-on Západoslov. energ. vyúčtovanie elektr. energie 59,76 17.1.2014
11 E-on Západoslov. energ. vyúčtovanie elektr. energie 281,85 17.1.2014
12 Slov. plynárensky priem. vyúčtov. spotr.plynu 3317,86 27.1.2014
13 Slovak Telekom, a.s mobilné hovory 87,46 29.1.2014
14 Csaba Biro – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 31.1.2014
15 GRIFF Komárno ochrana objektu 42,5 5.2.2014
16 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1746,54 5.2.2014
17 Slov. plynárensky priem. vyúčtov. spotr.plynu 4650 6.2.2014
18 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 94,03 7.2.2014
19 ABeP, s.r.o. služby technika BOZP 47,79 10.2.2014
20 E-on Západoslov. energ. záloha na spotrebu el. energie 341,61 17.2.2014
21 Tibor Bogi servisné práce 198,84 18.2.2014
22 MEDIATEL spol. s.r.o. inzercia 60 20.2.2014
23 WebHouse, s.r.o. registr. domény 14,75 27.2.2014
24 Mesto Komárno vodné a stočné 123,92 27.2.2014
25 Csaba Biro – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 3.3.2014
26 Slovak Telekom, a.s mobilné hovory 82,54 3.3.2014
27 Slov. plynárensky priem. záloha na spotrebu plynu 2158 4.3.2014
28 Tibor Bogi servisné práce 130,8 4.3.2014
29 ABeP, s.r.o. služby technika BOZP 47,79 5.3.2014
30 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1446,54 5.3.2014
31 GRIFF Komárno ochrana budovy 42,5 6.3.2014
32 E-on Západoslov. energ. záloha na spotrebu el. energie 341,61 6.3.2014
33 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 94,21 7.3.2014
34 ŠEVT a.s. školské tlačivá 27,08 17.3.2014
35 Csaba Biro – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 1.4.2014
36 KOMVaK – Vodárne a kanaliz. zrážková voda 51,91 1.4.2014
37 Slovak Telekom, a.s mobilné hovory 98,64 1.4.2014
38 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1989,54 3.4.2014
39 ABeP, s.r.o. služby technika BOZP 47,49 3.4.2014
40 Slov. plynárensky priem. záloha na spotrebu plynu 1181 7.4.2014
41 GRIFF Komárno ochrana objektu 42,5 7.4.2014
42 E-on Západoslov. energ. záloha na spotrebu el. energie 59,76 7.4.2014
43 Tibor Bogi servisné práce 342 9.4.2014
44 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 81,22 9.4.2014
45 E-on Západoslov. energ. vyúčt. elektr.energie -99,35 9.4.2014
46 DIDEROT s.r.o – kníhkupectvo súťaž 45 25.4.2014
47 SUN DESIGN, s.r.o. súťaž 12,95 25.4.2014
48 NOBA – MERK FOOD súťaž 18,5 25.4.2014
49 Csaba Biro – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 30.4.2014
50 Slovak Telekom, a.s mobilné hovory 131,04 30.4.2014
51 GRIFF Komárno ochrana objektu 42,5 5.5.2014
52 E-on Západoslov. energ. záloha na spotrebu el. energie 59,76 5.5.2014
53 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1767,54 5.5.2014
54 ABeP, s.r.o. služby technika BOZP 47,79 7.5.2014
55 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 79,46 7.5.2014
56 Tibor Bogi APC Back UPS 76,8 7.5.2014
57 Tibor Bogi servisné práce 133,44 7.5.2014
58 Slov. plynárensky priem. záloha na spotrebu plynu 453 12.5.2014
59 E-on Západoslov. energ. spotr.el.energie 203,93 12.5.2014
60 ŠEVT a.s. školské tlačivá 515,95 19.5.2014
61 NOBA – MERK FOOD súťaž 8 20.5.2014
62 DIDEROT s.r.o – kníhkupectvo súťaž 35 20.5.2014
63 SUN DESIGN, s.r.o. súťaž 5,6 20.5.2014
64 Slovak Telekom, a.s mobilné hovory 176 29.5.2014
65 Tibor Bogi servisné práce 147,6 3.6.2014
66 Csaba Biro – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 3.6.2014
67 GRIFF Komárno ochrana objektu 42,5 3.6.2014
68 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1821,54 4.6.2014
69 ABeP, s.r.o. služby technika BOZP 47,79 4.6.2014
70 E-on Západoslov. energ. spotr.el.energie 59,76 5.6.2014
71 E-on Západoslov. energ. spotr.el.energie 190,91 6.6.2014
72 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 76,76 9.6.2014
73 Slov. plynárensky priem. spotreba plynu 190 9.6.2014
74 ŠEVT a.s. školské tlačivá 178,42 20.6.2014
75 Slovak Telekom, a.s mobilné hovory 233,35 1.7.2014
76 ABeP, s.r.o. služby technika BOZP 47,79 1.7.2014
77 Csaba Biro – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 2.7.2014
78 Tibor Bogi servisné práce 129,6 2.7.2014
79 Mesto Komárno komun.odpad 207,57 3.7.2014
80 KOMVaK – Vodárne a kanaliz. vodné a stočné 52,49 3.7.2014
81 E-on Západoslov. energ. záloha na spotrebu el.energie 59,76 3.7.2014
82 ASC Apllied Software Consultants aSc Agenda – obnova 96 3.7.2014
83 GRIFF Komárno ochrana objektu 42,5 3.7.2014
84 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1962,54 7.7.2014
85 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 76,76 9.7.2014
86 E-on Západoslov. energ. vyúčtov. spotr.el.energie 166,82 9.7.2014
87 Slov. plynárensky priem. spotreba plynu 176 10.7.2014
88 KOMVaK – Vodárne a kanaliz. vodné a stočné 288,44 15.7.2014
89 Slovak Telekom, a.s mobilné hovory 135,16 30.7.2014
90 Csaba Biro – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 30.7.2014
91 EMBA – bezpečnostná agentúra s.r.o. vyprac.bezpečn.projektu 360 31.7.2014
92 Szabo Pavol Vodoinštalačné služby 245 19.8.2014
93 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 77,57 20.8.2014
94 E-on Západoslov. energ. Spotreba el.energie 59,76 20.8.2014
95 Slov. plynárensky priem. spotreba plynu 176 1.8.2014
96 E-on Západoslov. energ. Spotreba el.energie – vyúčtovanie 93,52 6.8.2014
97 Tibor Bogi správa IT parku 108 30.7.2014
98 GRIFF Komárno ochrana objektu 42,5 1.8.2014
99 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 303,54 31.7.2014
100 Slovak Telekom, a.s mobilné hovory 115,34 22.8.2014
101 SUN DESIGN, s.r.o. nákup kancelárskeho materiálu 170,6 27.8.2014
102 Csaba Biro – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 27.8.2014
103 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 246,54 3.9.2014
104 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 39,54 3.9.2014
105 ABeP, s.r.o. BOZP 8/2014 47,79 31.8.2014
106 GRIFF Komárno ochrana objektu 42,5 2.9.2014
107 Slov. plynárensky priem. zemný plyn 365 1.9.2014
108 E-on Západoslov. energ. elektrická energia 59,76 2.9.2014
109 E-on Západoslov. energ. elektrická energia – nedoplatok 114,65 4.9.2014
110 Tibor Bogi správa IT parku 108 28.8.2014
111 ABeP, s.r.o. služby technika BOZP 47,79 1.8.2014
112 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1824,54 30.9.2014
113 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 76,76 3.10.2014
114 Csaba Biro – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 28.9.2014
115 KOMVaK – Vodárne a kanaliz. stočné 53,06 3.10.2014
116 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 120,54 22.9.2014
117 GRIFF Komárno ochrana objektu 42,5 1.10.2014
118 Szabo Pavol montážne práce – kotle 750 3.10.2014
119 ABeP, s.r.o. BOZP 47,79 30.9.2014
120 Mesto Komárno refakt. – zrážková voda, vodné stočné 58,68 2.10.2014
121 Slov. plynárensky priem. zemný plyn 1138 1.10.2014
122 Foldes RaLS, s.r.o. Tlaková skúška – kotolňa 40 6.10.2014
123 Tibor Bogi IT – správa a súčiastky 184,4 30.9.2014
124 E-on Západoslov. energ. Elektrická energia 59,76 1.10.2014
125 Tibor Bogi Tonery 144 30.10.2014
126 ABeP, s.r.o. BOZP 47,79 31.10.2014
127 GRIFF Komárno ochrana objektu 42,5 31.10.2014
128 SUN DESIGN, s.r.o. čistiace prostriedky 139,39 8.10.2014
129 E-on Západoslov. energ. nedoplatok elektriny 201,57 6.10.2014
130 Slovak Telekom, a.s telekom. služby 76,76 3.10.2014
131 FERRO 3000 nákup materiálu 24,96 15.10.2014
132 Cleantex Mária Ježová pranie 11,8 23.10.2014
133 Csaba Biro – FIRE PROTECTION požiarna ochrana 33,19 27.10.2014
134 Slovak Telekom, a.s telefónne hovory 115,34 21.11.2014
135 Slov. plynárensky priem. spotreba plynu 1881 1.11.2014
136 Slovak Telekom, a.s telefónne hovory 76,76 3.11.2014
137 E-on Západoslov. energ. Spotreba el.energie 59,76 3.11.2014
138 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1848,54 4.11.2014
139 E-on Západoslov. energ. Spotreba el.energie 247,01 5.11.2014
140 SUN DESIGN, s.r.o. Kancelárske potreby 101,4 7.11.2014
141 ŠEVT a.s. Tlačivá 242,38 12.11.2014
142 KOMINARSTVO-Horváth V. Revízia komínov 117 13.11.2014
143 TEPO servis – Kobza Oliver Revízia hasiacich prístrojov 178,5 19.11.2014
144 Csaba Biro – FIRE PROTECTION požiarna ochrana 33,19 26.11.2014
145 EL-TE-CO Tibor Tužinský oprava el.vedenia 167,69 21.11.2014
146 Tóth Žigmund služby-kotle 490,7 16.11.2014
147 Tibor Bogi IT 155 28.11.2014
148 KOMVaK – Vodárne a kanaliz. vodné a stočné 188,03 30.11.2014
149 Slovak Telekom, a.s telefónne hovory 115,34 22.11.2014
150 ABeP, s.r.o. BOZP 12/2014 47,79 30.11.2014
151 GRIFF Komárno ochrana objektu 42,5 1.12.2014
152 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1484,34 19.12.2014
153 Slovak Telekom, a.s telefónne hovory 115,64 22.12.2014
154 Tibor Bogi IT 126 29.12.2014
155 EMBA – bezpečnostná agentúra s.r.o. Ochrana osobných údajov 36 29.12.2014
156 Slov. plynárensky priem. plyn 2216 1.12.2014
157 ABeP, s.r.o. Zabezpečeneie BOZP 47,79 31.12.2014
158 Csaba Biro – FIRE PROTECTION požiarna ochrana 33,19 31.12.2014
159 E-on Západoslov. energ. Spotreba elektriny 18,21 31.12.2014
160 KOMVaK – Vodárne a kanaliz. vodné a stočné 53,6 31.12.2014
161 E-on Západoslov. energ. el.energia 274,61 3.12.2014
162 Tóth Žigmund kotle – dialkové ovládanie 390,2 7.12.2014
163 Slovak Telekom, a.s telefónne hovory 101,93 3.12.2014
164 AutoCont a.s. update office 109,5 5.12.2014
165 NovaRoll, Kristian Haláz výroba a montáž PVC okien a dverí 6583,6 10.12.2014
166 SUN DESIGN, s.r.o. Kancelárske potreby 283,08 12.12.2014
167 SUN DESIGN, s.r.o. čistiace prostriedky 147,75 12.12.2014
168 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1791,54 2.12.2014