P.č. Dodávateľ Predmet Cena (s DPH) € Dátum vystavenia
1 E-on Západoslov.energ. spotreba el.energie 2015/1 277.90 5.1.2015
2 E-on Západoslov.energ. spotreba el. energie 62.93 5.1.2015
3 Slovak Telekom a.s. Telefónne hovory 76.76 3.1.2015
4 Slovak Telekom a.s. Telefónne hovory 76.76 3.2.2015
5 Le cheque dejeuner s.r.o. stravné lístky 1676.34 3.2.2015
6 Csaba Biro – Fire protection požiarna ochrana 33.19 28.1.2015
7 ABeP s.r.o. BOZP 47.79 31.1.2015
8 Slovak Telekom a.s. Telefónne hovory 115.64 22.1.2015
9 E-on Západoslov.energ. spotreba el. energie 287.19 31.1.2015
10 EMBA – bezpečnostná agentúra s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 36.00 31.1.2015
11 Slov.plynárensky priem. spotreba el. energie – vyúčtovanie -1831.32 15.1.2015
12 Tibor Bogi správa IT parku 108.00 12.2.2015
13 E-on Západoslov.energ. spotreba el. energie 62.93 12.2.2015
14 GRIFF Komárno ochrana objektov 42.50 2.2.2015
15 Slov.plynárensky priem. spotreba plynu 908.00 2.2.2015
16 Slov.plynárensky priem. spotreba plynu 908.00 2.2.2015
17 CWC – boco Slovensko s.ro. čistiace potreby 49.54 10.2.2015
18 CWC – boco Slovensko s.ro. čistiace potreby 49.54 10.2.2015
19 Mediatel spol.s.r.o. inzercia – miestne infostránky 60.00 17.2.2015
20 Le cheque dejeuner s.r.o. stravné lístky 1842.74 25.2.2015
21 WebHouse s.r.o. doména 3/2015 – 3/2016 14.75 18.2.2015
22 Slovak Telekom, a.s. Telefónne hovory 76.76 3.3.2015
23 Tibor Bogi Správa IT parku + obnova toneru 129.60 3.3.2015
24 Milan Uhrin Ladenie klavírov 210.00 6.3.2015
25 EMBA – bezpečnostná agentúra s.r.o. Zodpovedná osoba – služby 36.00 28.2.2015
25 Mesto Komárno Odvoz odpadu 211.57 20.2.2015
26 Slov. plynárenský priem. Spotreba plynu 908.00 1.3.2015
27 Csaba Biro – Fire protection Techni PO 33.19 26.2.2015
28 GRIFF Komárno Ochrana objektu 42.50 2.3.2015
29 E-on Západoslovenské energ. Spotreba elektriny 271.92 3.3.2015
30 E-on Západoslovenské energ. Spotreba elektriny 62.93 1.3.2015
31 ABeP, s.r.o. BOZP 47.79 28.2.2015
32 Slovak Telekom, a.s. Telefónne hovory 115.44 22.2.2015
33 CWC – boco Slovensko, s.r.o. Materiál – sanita 49.54 19.3.2015
34 Slovak Telekom, a.s. Telefónne hovory 115.34 22.3.2015
35 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Stravné lístky 1,717.74 31.3.2015
36 KOMVaK – Vodárne a kanaliz. Vodné – stočné 53.20 31.3.2015
37 ABeP, s.r.o. BOZP 47.79 31.3.2015
38 EMBA – bezpečnostná agentúra, s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 36.00 31.3.2015
39 Hajabacova Maria posedenie učiteľov 490.00 31.3.2015
40 Technická inšpekcia Preverenie odbornej spôsobilosti kuričov 81.60 16.1.2015
41 Tibor Bogi správa IT parku 259.20 26.3.2015
42 GRIFF Komárno ochrana objektu 42.50 1.4.2015
43 E-on Západoslov.energ. el.energia 62.93 1.4.2015
44 Slov.plyárensky priem. spotreba plynu 908.00 1.4.2015
45 Slovak Telekom a.s. telefónne hovory 76.76 3.4.2015
46 Szabo Pavol kurenárske práce 70.00 1.4.2015
47 CWC – boco Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky 49.54 9.4.2015
48 Tibor Bogi správa IT parku 165.60 29.4.2015
49 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 115.55 22.4.2015
50 Csaba Biro – FIRE PROTECTION požiarna ochrana 33.19 28.4.2015
51 EMBA – bezpečnostná služba, s.r.o. činnosť zodpovenej osoby 36.00 30.4.2015
52 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. stravné lístky 1,817.14 30.4.2015
53 Tibor Bogi nákup PC 544.01 14.5.2015
54 Fortissima Group, s.r.o. web stránka 380.00 18.5.2015
55 Slvak Telekom, a.s. telefónne hovory 76.87 3.5.2015
56 Slov.plynárensky priem. spotreba plynu 908.00 1.5.2015
57 ABeP, s.r.o. BOZP 47.79 30.4.2015
58 GRIFF Komárno ochrana objektu 42.50 4.5.2015
59 E-on Západoslov.energ. spotreba el.energie 259.68 7.5.2015
60 CWC – boco Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky 49.54 12.5.2015
61 SEVT, a.s. materiál . žiacke kňižky 528.25 15.4.2015
62 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 115.74 22.5.2015
63 EMKE, spol. s.r.o. oprava kopírky 81.00 22.5.2015
64 Milan Uhrin ladenie klavíra 65.00 28.5.2015
65 Peter Armay – multiservis oprava kosačky 59.00 18.5.2015
66 Milan Uhrin ladenie klavírov 210.00 19.5.2015
66 Milan Uhrin ladenie klavírov 210.00 19.5.2015
67 Csaba Biro – FIRE PROTECTION ochrana objektu 33.19 29.5.2015
68 Slov.plynárensky priem. plyn 908.00 1.6.2015
69 ABeP, s.r.o. BOZP 47.79 31.5.2015
70 Tibor Bogi pásky do tlačierne 36.00 29.5.2015
71 Tibor Bogi správa IT parku 108.00 29.5.2015
72 CWC – boco Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky 49.28 4.6.2015
73 E-on Západoslov.energ. el.energia 62.93 1.6.2015
74 EMBA – bezpečnostná agentúra s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 36.00 31.5.2015
75 GRIFF Komárno ochrana objektu 342.50 1.6.2015
76 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. stravné lístky 1,916.34 2.6.2015
77 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 76.76 4.6.2015
78 E-on Západoslov.energ. el.energia – nedoplatok 254.56 9.6.2015
79 Sun Design, s.r.o. kancelársky papier 35.00 16.6.2015
80 FAX COPY, a.s. samokopírovací papier 13.20 19.6.2015
81 Kruger Viktor foto-video dokumentácia – vernisáž ZUS 100.00 22.6.2015
82 Mesto Komárno vodné a stočné 160.25 18.6.2015
83 ASC Applied Software Consultants, s.r.o agenda ZUŠ upgrad na rok 2016 96.00 14.07.2015
83 Tibor Bogi správa IT parku 108.00 30.06.2015
84 Csaba Biro – fire protection požiarna ochrana 33.19 30.07.2015
85 Viessmann údržba kotlov 554.40 30.07.2015
86 KomVak – vodárne a kanaliz. vodné stočné 53.78 31.07.2015
87 Slov. plynárensky priem. plyn 908.00 31.07.2015
88 Csaba Biro – Fire protection požiarna ochrana 33.19 31.07.2015
89 GRIFF Komárno ochrana objektu 42.50 31.07.2015
90 ABeP, s.r.o BOZP 47.79 31.07.2015
91 EMBA – bezpečnostná agentúra s.r.o činnosť zodpovednej osoby 36.00 31.07.2015
92 E-on Západoslov.energ. elektrická energia 62.93 31.07.2015
93 Slovak telekom,a.s. telefónne hovory 76.76 31.07.2015
94 E-on Západoslov. energ. elektrická energia 216.35 31.07.2015
95 CWC – boco Slovensko, s.r.o hygienické potreby 49.54 31.07.2015
96 KOMVak vodárne a kanaliz. vyúčtovanie vodné stočné – nedoplatok 384.59 31.07.2015
97 ŠEVT a.s školné formuláre 161.18 31.07.2015
98 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o stravné lístky 281.14 31.07.2015
99 GRIFF Komárno ochrana objektu 42.50 31.08.2015
100 E-on Západoslov.energ. spotreba el.energia 62.93 31.08.2015
101 EMBA – bezpečnostná agentúra s.r.o činnosť zodpovednej osoby 36.00 31.08.2015
102 Slov.plynárensky priem. plyn 908.00 31.08.2015
103 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 115.44 31.08.2015
104 Tibor Bogi Správa IT parku 129.60 31.08.2015
105 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 76.76 31.08.2015
106 E-on Západoslov. energ. elektrická energia – nedoplatok 145.81 31.08.2015
107 GRIFF Komárno ochraba objektu 42.50 31.08.2015
108 ABeP, s.r.o. BOZP 47.79 31.08.2015
109 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 115.34 31.08.2015
110 Tibor Bogi správa IT parku 137.20 31.08.2015
111 Csaba Biro . Fire protection požiarna ochrana 33.19 31.08.2015
112 EMBA – bezpečnostná agentúra s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 36.00 31.08.2015
113 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 268.34 31.08.2015
114 Slov.plynárensky priem. spotreba plynu 908.00 30.09.2015
115 GRIIFF Komárno ochrana objektu 42.50 30.09.2015
116 E-on Západoslov.energ. elektrická energia 152.57 30.09.2015
117 ABeP s.r.o. BOZP 47.79 30.09.2015
118 E-on Záapadoslov.energ. spotreba elektrickej energie 62.93 30.09.2015
119 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 76.76 31.09.2015
120 Profesionálny register profesionálny register od 9/2015-9/2016 300.00 30.09.2015
121 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1929.14 30.09.2015
122 Csaba Biro – FIRE PROTECTION požiarna ochrana 33.19 30.09.2015
123 KOVaK – Vodárne a kanaliz. vodné stočné 54.37 30.09.2015
124 Tibor Bogi správa IT parku 108.00 30.09.2015
125 CWC – boco Slovensko, s.r.o.

49.54 30.09.2015
126 EMBA – bezpečnostná agentúra, s.r.o činnosť zodpovednej osoby 36.00 30.09.2015
127 ABeP s.r.o. BOZP 47.79 30.09.2015
128 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 115.44 30.09.2015
129 GRIFF Komárno ochrana objeektu 42.50 30.09.2015
130 Slov.plynárensky priem. plyn 908.00 31.10.2015
131 E-on Západoslov. energ. elektrická energia 62.93 31.10.2015
132 Ing. Bachorec János revízia elektrických rozvodov 381.00 31.10.2015
133 EMKE, spol.s.r.o. oprava kopírky 113.40 31.10.2015
134 E-on Západoslov.energ. elektrická energia – nedoplatok 235.15 31.10.2015
135 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 76.76 31.10.2015
136 KOOPERATIVA VIENNA INSURANCE poistenie 56.94 31.10.2015
137 Szabo Pavol vodoinštalačné práce 445.00 31.10.2015
138 CWC – boco Slovensko, s.r.o. materiál 49.54 31.10.2015
139 CWC – boco Slovensko, s.r.o. materiál 49.54 31.10.2015
140 KomBit-Alarm spol. s.r.o. odstránenie závad na systéme PVT 18.00 31.10.2015
141 ELCONT – Cseh František žiarovky 125.52 31.10.2015
142 Revízie TI, s.r.o. odborná prehliadko kotolne a tlakových nádob 322.50 31.10.2015
143 ABeP, s.r.o. BOZP 47.79 31.10.2015
144 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 115.44 31.10.2015
145 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. stravné lístky 1951.54 31.10.2015
146 Slov.plynárensky priem. plyn 908.00 05.11.2015
147 Vojtech Horváth – kominár kontrola a čistenie komínov 48.00 30.11.2015
148 Csaba Biro – FIRE PROTECTION požiarna ochrana 33.12 30.11.2015
149 EMBA – bezpečostná agentúra, s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 36.00 30.11.2015
150 GRIFF Komárno ochrana objektu 42.50 30.11.2015
151 E-on Západoslov. energ. elektrivká energia 62.93 30.11.2015
152 Tibor Bogi správa IT parku 148.00 30.11.2015
153 CWC – boco Slovensko, s.r.o. materiál 49.54 30.11.2015
154 Foldes RaLS, s.r.o. odborná prehliadka kotolne 97.00 30.11.2015
155 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 76.76 30.11.2015
156 E-on, Západoslov.energ. elektrická energia – nedoplatok 283.10 30.11.2015
157 PLYNOTHERM spol.s.r.o. revízia kotlov 219.67 30.11.2015
158 Slovenská pošta, a.s. časopis Hudobný život 17.92 30.11.2015
159 TEPO servis – Kobza Oliver revízia požiarnych hydrantov 233.53 30.11.2015
160 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 115.64 30.11.2015
161 Csaba Biro – FIRE PROTECTION činnosť technika požiarnej ochrany 33.19 30.11.2015
162 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. stravné lístky 1893.94 30.11.2015
163 Slov.plynárensky priem. spotreba plynu 908.00 31.12.2015
164 ABeP, s.r.o. BOZP 47.79 31.12.2015
165 GRIFF Komárno ochrana objektu 42.50 31.12.2015
166 NOVA – ROLL, Kristán Halász výroba a montáž PVC okien 9228.80 31.12.2015
167 EMBA – bezpečnostná agentúra s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 36.00 31.12.2015
168 Tibor Bogi správa IT parku 108.00 31.12.2015
169 CWC – boco Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky 49.54 31.12.2015
170 Slovak Telekom, a.s. telefónne hovory 101.22 31.12.2015
171 E-on, Západoslov. energ. elektrická energia 289.98 31.12.2015
172 Csaba Biro – FIRE PROTECTION požiarna ochrana 33.19 31.12.2015
173 ABeP, s.r.o. BOZP 371.79 31.12.2015
174 ŠEVT, a.s. protokol o výsledku skúšok žiakov 226.50 31.12.2015
175 GRIFF Komárno ochrana objektu 42.50 31.12.2015
176 EMBA – bezpečnostná agentúra, s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 36.00 31.12.2015
177 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. stravné lístky 1621.94 31.12.2015
178 Tibor Bogi tonery 450.00 31.12.2015
179 Szabo Pavol kurenárske práce 70.00 31.12.2015
180 RELATO – Redecky Ladislav materiál 87.00 31.12.2015
181 RELATO – Redecky Ladislav ozvučovacie zariadenia 810.00 31.12.2015
182 T-mobil Slovak Telekom telefónne hovory 115.34 31.12.2015
183 Slovenská pošta, a.s. pošta – šeky 78.47 31.12.2015