07máj
2021
0

Medzinárodné úspechy spevákov ZUŠ Komárno

Medzinárodná online spevácka súťaž „The Song“ v klasickom, muzikálovom a populárnom speve

Súťaže, ktorej organizátormi boli:

  • Conservatorio Rossini – Italy
  • Fiestalonia Milenio – Spain
  • „Open Italy“ – Talented Children Assistance Association

sa zúčastnili šiesti žiaci speváckej triedy Mgr. Ruženy Baloghovej, DiS. art.

Medzi účastníkmi zo 45 štátov sveta sa jej žiaci umiestnli na popredných miestach.

Korepetítor: Mgr. Jozef Kisjakab

 

Výsledky – eredmények:

Majer Jázmin                    I. miesto – helyezés        musical                                                  III. kategória

Mácsik Bence                    I. miesto – helyezés        klasický spev – klaszikus ének     III. kategória

Koczkás Eszter                 I. miesto – helyezés        pop                                                           VI. kategória

Zaidat Gerejchanov        I. miesto – helyezés         pop                                                            II. kategória

Bianka Červená                II. miesto – helyezés        pop                                                           IV. kategória

Takács Viktória                III. miesto – helyezés       musical                                                  II. kategória

 

Srdečne gratulujeme úspešným žiakom a ich pani učiteľke Ružene Baloghovej!

Ďakujeme

Facebook