Vedenie školy

member-image

Petr Frantisek, Dis. art.

Riaditeľ
member-image

Kalmár Beáta, Dis. art.

Zástupca riaditeľa
member-image

Vágó Gyöngyi, Dis. art.

Zástupca riaditeľa

Učitelia

Hudobný odbor

member-image

Venesová Božena

Akordeón
member-image

Fekete Éva

Dychové nástroje
member-image

Mgr. Sýkorová Eva PhD

Dychové nástroje
member-image

Gerencséri Viktor

Hra na gitare

 

member-image

Tóth František, Dis. art.

Hra na gitare
member-image

Mgr. Moncz Miklós

Hra na gitare
member-image

Mgr. art. Lebida Jerzy

Hra na gitare
member-image

Szalayová Silvia

Dychové nástroje

 

member-image

Mgr. Ozsvald Dávid

Hra na gitare
member-image

Domonkos Gábor

Basová gitara
member-image

Mgr. Kulin Eduard, Dis. art.

Sláčikové nástroje
member-image

Litauszki Pavol

Saxofón

member-image

Andrássyová Katarína

Hra na klavíri
member-image

Bakosová Marta

Hra na klavíri
member-image

Mgr. Hrabovska Elena

Hra na klavíri
member-image

Cintula György Katalin

Hra na klavíri

 

member-image

Czókolyová Eva

Hra na klavíri
member-image

Karol Gágyor

Hra na klavíri
member-image

Csiffáry Ildikó DiS. art.

Hra na klavíri
member-image

Mgr. art. Kisjakab Jozef

Hra na klavíri

 

member-image

Kovácsová Katarína

Hra na klavíri
member-image

Lamiová Katarína

Hra na klavíri
member-image

Mgr. Prágay Marianna

Hra na klavíri
member-image

Mihályová Mária

Hra na klavíri

 

member-image

Nánássyová Ildikó

Hra na klavíri
member-image

Petr Frantisek

Hra na klavíri
member-image

Vágó Gyöngyi

Hra na klavíri
member-image

Mgr. Moncz Zsuzsanna

Hudobná náuka

 

member-image

Mgr. Harmat Rudolf

Hudobná náuka
member-image

Mgr. Zsákovics László

Hudobná náuka

 

member-image

Mgr. Balázs Béla

Sláčikové nástroje
member-image

Csintalan György

Bicie

 

member-image

Mgr. Fekete Vince

Sláčikové nástroje
member-image

Baloghová Ružena, Dis. art.

Spev
member-image

Vanková Lukrécia, Dis. art.

Spev
member-image

Mgr. Záhorská Renata, Dis. art.

Spev

 

member-image

Borsányi Boris

Sláčikové nástroje

 

 


 

Tanečný odbor

member-image

Hodeková Andrea

Tanečný odbor
member-image

Vargová Veronika, Dis. art.

Tanečný odbor
member-image

Mgr. Pavlovičová Petra

Tanečný odbor
member-image

Bc. Púchovská Soňa, Dis. art.

Tanečný odbor

Výtvarný odbor

member-image

Mgr. art. Szilva Emőke

Výtvarný odbor
member-image

Mgr. art. Szilva Ilona

Výtvarný odbor
member-image

Mgr. Szilva Jozef

Výtvarný odbor
member-image

Novák Ágota

Výtvarný odbor