Vedenie školy

member-image

Mgr. Pastorek Ferdinand

Riaditeľ - direktor
member-image

Kalmár Beáta, Dis. art.

Zástupca riaditeľa
member-image

Vágó Gyöngyi, Dis. art.

Zástupca riaditeľa

Učitelia

Hudobný odbor

member-image

Fekete Éva

Dychové nástroje
member-image

Mgr. Sýkorová Eva PhD

Dychové nástroje, hudobná náuka
member-image

Szalayová Silvia

Dychové nástroje
member-image

Litauszki Pavol

Saxofón

 

member-image

Mgr. art. Lebida Jerzy

Hra na gitare
member-image

Mgr. Moncz Miklós

Hra na gitare
member-image

Gerencséri Viktor

Hra na gitare, hudobná náuka
member-image

Mgr. Ozsvald Dávid

Hra na gitare

 

member-image

Tóth Marián

Hra na gitare, el.gitara
member-image

Domonkos Gábor

Basová gitara
member-image

Benkó Ákos

Bicie nástroje
member-image

Takács Bálint

Bicie nástroje

member-image

Andrássyová Katarína

Hra na klavíri
member-image

Bakosová Marta

Hra na klavíri
member-image

Mgr. Hrabovska Elena

Hra na klavíri
member-image

Cintula György Katalin

Hra na klavíri, hudobná náuka

 

member-image

Czókolyová Eva

Hra na klavíri
member-image

Karol Gágyor

Hra na klavíri
member-image

Csiffáry Ildikó DiS. art.

Hra na klavíri
member-image

Mgr. art. Kisjakab Jozef

Hra na klavíri

member-image

Kovácsová Katarína

Hra na klavíri
member-image

Lamiová Katarína

Hra na klavíri
member-image

Mgr. Prágay Marianna

Hra na klavíri
member-image

Nánássyová Ildikó

Hra na klavíri

 

member-image

Petr Frantisek

Hra na klavíri
member-image

Vágó Gyöngyi

Hra na klavíri
member-image

Fulmek Ervin

Hra na klavíri, Hudobná náuka

 

 

member-image

Mgr. Balázs Béla

Sláčikové nástroje
member-image

Mgr. Fekete Vince

Sláčikové nástroje
member-image

Mgr. Kulin Eduard, Dis. art.

Sláčikové nástroje
member-image

Borsányi Boris

Sláčikové nástroje

 

member-image

Baloghová Ružena, Dis. art.

Spev
member-image

Mgr. Záhorská Renata, Dis. art.

Spev
member-image

Pfeiferlik Lajos

Spev
member-image

Kulin Pastorek Cyntia

Spev

member-image

Mgr. Moncz Zsuzsanna

Hudobná náuka, spev
member-image

Mgr. Harmat Rudolf

Hudobná náuka
member-image

Gál Júlia

Hudobná náuka, spev

 

 


 

Tanečný odbor

member-image

Hodeková Andrea

Tanečný odbor
member-image

Vargová Veronika, Dis. art.

Tanečný odbor
member-image

Mgr. Pavlovičová Petra

Tanečný odbor
member-image

Lévayová Barbara

Tanečný odbor

Výtvarný odbor

member-image

Mgr. art. Szilva Emőke

Výtvarný odbor
member-image

Mgr. art. Szilva Ilona

Výtvarný odbor
member-image

Mgr. Szilva Jozef

Výtvarný odbor
member-image

Novák Ágota

Výtvarný odbor

member-image

Alexander Barkóczi

Výtvarný odbor