Úspechy 2020/2021
Výsledky súťaží (hudobný odbor):

 

Medzinárodné úspechy spevákov ZUŠ Komárno

Medzinárodná online spevácka súťaž „The Song“ v klasickom, muzikálovom a populárnom speve

Súťaže, ktorej organizátormi boli:

  • Conservatorio Rossini – Italy
  • Fiestalonia Milenio – Spain
  • „Open Italy“ – Talented Children Assistance Association

sa zúčastnili šiesti žiaci speváckej triedy Mgr. Ruženy Baloghovej, DiS. art.

Medzi účastníkmi zo 45 štátov sveta sa jej žiaci umiestnli na popredných miestach.

Korepetítor: Mgr. Jozef Kisjakab

 

 

Výsledky – eredmények:

Majer Jázmin                    I. miesto – helyezés        musical                                                  III. kategória

Mácsik Bence                    I. miesto – helyezés        klasický spev – klaszikus ének     III. kategória

Koczkás Eszter                 I. miesto – helyezés        pop                                                           VI. kategória

Zaidat Gerejchanov        I. miesto – helyezés         pop                                                            II. kategória

Bianka Červená                II. miesto – helyezés        pop                                                           IV. kategória

Takács Viktória                III. miesto – helyezés       musical                                                  II. kategória

 

Srdečne gratulujeme úspešným žiakom a ich pani učiteľke Ružene Baloghovej!

Ďakujeme

Úspechy 2017/2018
Výsledky súťaží (hudobný odbor):

XIII. ročník klavírnej súťaže Pála Kadosu, Levice, 10. november 2017

Szabó Fanni                                      1.kategória                                 3.miesto
tr.uč.: Katarína Andrássyová

Bukor Emőke Zsuzsanna               2.kategória                                 2.miesto
tr.uč.: Ildikó Nánássyová

Gaál Eszter Veronika                       2.kategória                                3.miesto
tr.uč.: Marta Bakosová

Polák Ján Michal                              2.kategória                                Diplom za účasť
tr.uč.: Marta Bakosová

Barkó Sára                                          3.kategória                                2.miesto
tr.uč.: Katarína Andrássyová

Ocenenie pedagogickej práce:              Katarína Andrássyová

Srdečne gratulujeme žiakom i pedagógom!

 

Úspechy 2016/2017
Výsledky súťaží (hudobný odbor):

Divertimento musicale 2017 – krajská postupová súťaž komornej inštrumentálnej hudby
22.04.2017 – Topoľčany

Flautový súbor CONSONANTIA (umelecká vedúca: Slivia Szalayová) – Strieborné pásmo

Členovia súboru:

Bathó Lilla, Banská Anna, Bogdán Rebeka, Ganzer Attila, Ganzer Eszter, Cintula Zsófia, Horváth Kinga

 

 

III. klavírna súťaž „Egressy“
17.03.2017 – Komárom (HU)

Szabó Fanny (tr.uč.: Katarína Andrássyová) – 1.kategória – Mimoriadna cena poroty za kvalitný výkon

Bukor Emőke Zsuzsanna (tr.uč.: Ildikó Nánássyová) – 2.kategória – Strieborné pásmo

Polák Michal Ján (tr.uč.: Marta Bakošová) – 2.kategória – Strieborné pásmo

Matúš Bagin (tr.uč.: Ildikó Nánássyová) – 2.kategória – Bronzové pásmo

Illášová Martina (tr.uč.: Elena Hrabovská) – 2.kategória – Bronzové pásmo

Barkó Sára, (tr.uč.: Katarína Andrássyová) – 3.kategória – Zlaté pásmo

Gaál Eszter Veronika (tr.uč.: Marta Bakošová) – 3.kategória – Zlaté pásmo

Kajanová Nina (tr.uč.: Elena Hrabovská) – 3.kategória – Striebirné pásmo

Vontszemű Bettina (tr.uč.: Marianna Prágay) – 4.kategória – Mimoriadna cena poroty za kvalitný výkon

 

 

Klavírna súťaž – 50. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja, Győri Liszt Ferenc Zenei AMI Tehetségközpont
Nagy Zoltán körzeti zongoraverseny
28.02.2017

Barkó Sára, (tr.uč.: Katarína Andrássyová) – 7.ročník – Zlaté pásmo

 

8.ročník súťaže základných umeleckých škôl, „Dni Miloša Ruppeldta“ -ZUŠ Ruppeldta Bratislava
Hra na dychových nástrojoch
1.12.2016

Zobcová flauta

Zink Dóra, (tr.uč.: Eva Sýkorová) – 2.kategória – 2. miesto

Matúš Bob, (tr.uč.: Eva Sýkorová) – 2.kategória – Čestné uznanie

Sólový klasický spev
Gál Katalin, (tr.uč.: Ružena Baloghová) – 5.kategória – 1.miesto a Zvláštna cena za najlepší umelecký prejav
korepetítor: Jozef Kisjakab

 

 

 

 

Úspechy 2015/2016
Výsledky súťaží (hudobný odbor):

2. ročník regionálnej hudobno – interpretačnej súťažnej prehliadky „Miniature msicali 2016“, Štúrovo, 29.04.2016

Szabó Fanny (pedagóg: Katarína Andrássyová) – 2.kategória – zlaté pásmo

Gaál Eszter Veronika (pedagóg: Marta Bakosová) – 3.kategória – zlaté pásmo

Barkó Sára (pedagóg: Katarína Andrássyová) – 5.kategória – zlaté pásmo

 

 

2. ročník Celoslovenskej súťažnej prehliadky SZUŠ ART PEGAS Bratislava, hra na husliach

Melissa Rebeka Szűcsová (pedagóg: Balázs Béla, korepetítor: Zuzana Kalmárová) – 3.ročník – 2.miesto

 

 

II.ročník klavírnej súťaže – Egressy Zongoraverseny

Komárom (MR), 11.03.2016

Szabó Fanni (pedagóg: Andrássyová Katarína) – 1.kategória – Bronzové pásmo

Gaál Eszter Veronika (pedagóg: Bakosová Marta) –  2.kategória –  Zltaé pásmo

Bukor Emőke Zsuzsanna (pedagóg: Ildikó Nánássyová) – 2.kategória – Strieborné pásmo

Bolemant Šimon (pedagóg: Marianna Prágay) – 2.kategória – Bronzové pásmo

Berényiová Noémi (pedagóg: Gyöngyi Vágó) – 2.kategória – Bronzové pásmo

Daňková Karolína (pedagóg: Marianna Prágay) – 2.kategória – Bronzové pásmo

Martina Illášová (pedagóg: Elena Hrabovská) – 2.kategória – Bronzové pásmo

Barkó Sára (pedagóg: Katarína Andrássyová) – 3.kategória – Zlaté pásmo

Nina Kajanová (pedagóg: Elena Hrabovská) – 3.kategória – Bronzové pásmo

Vontszemű Bettina (pedagóg: Marianna Prágay) – 4.kategória – Zlaté pásmo

Giulia Murgia (pedagóg: Elena Hrabovská)  – 5.kategória – Zlaté pásmo

 

 

7. ročník súťaže základných umeleckých škôl, Sólový klasický spev

„Dni Milošaa Ruppeldta“ Bratislava, 3.12.2016

Elena Kökényová (pedagóg: Ružena Balogová, korepetítor: Mgr.art. Jana Zanis) – 1. kategória – Čestné uznanie

Gál Katalin (pedagóg: Ružena Balogová, korepetítor: Mgr.art. Jana Zanis) – 5. kategória – 1.miesto

a Zvláštna cena za dielo Kacsóha Pongrácza

 

 

XII. ročník klavírnej súťaže Pála Kadosu, Levice, 20. november 2015

Bukor Emőke Zsuzsanna (pedagóg: Ildikó Nánássyová)  – 1.kategória – Zvláštna cena za kultivovaný prejav

Barkó Sára (pedagóg: Katarína Andrássyová)  – 2.kategória – Zvláštna cena za dielo z obdobia klasicizmu

Szalay Mátyás (pedagóg: Ildikó Nánássyová)  – 3.kategória – Zvláštna cena za dielo Pála Kadosu

 

 

 

 

 

 

Úspechy 2014/2015
Výsledky súťaží (hudobný odbor):

15.ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Nitrianska lutna 14.05.2015

Zink Dóra – 2.miesto (I. kategória v hre na zobcovej flaute) Tr.učiteľka: Eva Sýkorová, korepetítor: Elena Hrabovská

 

I. ročník klavírnej súťaže Egresyho

24.04.2015 Komárom

Giulia Murgia – zlaté pásmo, Zvláštna cena poroty (IV. kategória) Tr. učiteľka: Elena Hrabovska

Berényi Noémi – zlaté pásmo (I. kategória) Tr. učiteľka: Vágó Gyöngyi

Gaál Eszter Veronika – strieborné pásmo (II. kategória) Tr. učiteľka: Marta Bakosová

Vontszemű Bettina – strieborné pásmo (III. kategória) Tr. učiteľka: Marianna Prágay

Szabó Fanni – bronzové pásmo (I. kategória) Tr. učiteľka: Katarína Andrássyová

Illášová Martina – bronzové pásmo (I. kategória) Tr. učiteľka: Elena Hrabovská

Pfeiferlik Anna – bronzové pásmo (II. kategória) Tr. učiteľka: Katarína Andrássyová

 

„Dni Miloša Ruppeldta“ – 6. ročník súťaže základných umeleckých škôl

Sólová hra na zobcovej flaute

Zink Dóra – 2.miesto (I. kategória), Tr.učiteľka: Eva Sýkorová, korepetítor: Elena Hrabovská

 

Vértes-Dunazug Régió Zeneiskoláinak XI. furulyaversenye

31.03.2015 Nyergesújfalu (MR)

Zink Dóra – strieborné pásmo (1.kategória)

Sofia Mečárová – bronzové pásmo (2.kategória)

Čestné uznanie pre ZUŠ Komárno – za prípravu žiaka

 

Celoslovenská gitarová sútaž

26. – 27.03.2015 Bojnice

Pikler Mihály – zlaté pásmo (2. kategória) Tr.učiteľ: Moncz Miklós

 

VIII. celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty

19.03.2015 Nové Zámky

Zink Dóra – strieborné pásmo (A kategória, sólová hra)

Čestné uznanie pre ZUŠ Komárno – za prípravu žiaka

 

 

 

Výsledky súťaží (tanečný odbor): 2014/2015

Showtime Levice – Celoslovenská kvalifikačná súťaž na Majstrovstvá Európy vo výrazových tancoch    

Žiaci  prípravného  štúdia
kategória „Javyskové výrazové tance“ – mini  –  1.miesto
triedny učiteľ: Veronika Vargová

Žiačky 3.a 4. ročníka
kategória „Javiskové –výrazové tance“ – deti   –  2.miesto
triedny učiteľ: Veronika Vargová

Žiačky II.stupňa  kategória „Javiskové –výrazové tance“ – juniori – 2.miesto  a  postup na Majstrovstvá Európy triedny učiteľ: Veronika Vargová

Žiačky  I.a II.stupňa   kategória „Javiskové –výrazové tance“ – juniori – 2.miesto  a postup na Majstrovstvá Európy
triedny učiteľ: Petra Pavlovičová 

Žiačky 1.ročníka   kategória“Javiskové výrazové tance“ deti  –  3.miesto
triedny učiteľPetra Pavlovičová

Žiačky 2./1B,  3./2B, II.stupňa a ŠPD – kategória“Javiskové výrazové tance“- 1.miesto a postup na Majstrovstvá Európy
triedny učiteľ: Andrea Hodeková    

 

Celoslovenská  tanečná súťaž-  Saltare Orbis –Malacky

Žiačky 2./1B,  3./2B, II.stupňa a ŠPD – kategória“Javiskové výrazové tance“  –1.miesto
triedny učiteľ: Andrea Hodeková        

 

Celoslovenská súťaž scénického tanca- Zlatý kľúčik Nové Zámky

Žiačky 2./1B,  3./2B, II.stupňa a ŠPD –   juniori  – 1.miesto
triedny učiteľ: Andrea Hodeková

Žiačky 2.ročníka  – 4.miesto  a ocenenie za výtvarné prevedenie
triedny  učiteľ: Petra Pavlovičová

Žiačky 5.ročníka – 5.miesto/helyezés
ocenenie za námet a výtvarné prevedenie
triedny učiteľ: Petra Pavlovičová

 

 

Výsledky súťaží (výtvarný odbor): 2014/2015

Výtvarná  súťaž „Fesztyho“  Komárom/ Maďarsko/

Ocenení žiaci:

Szalay Mátyás          5.ročník      2.miesto                                                  triedny učiteľ: Novák Ágota

Németh Nóra           8.ročník       mimoriadna  cena                               triedny učiteľ: Novák Ágota

Zsemlye Veronika   2.ročník        mimoriadna cena                                triedny učiteľ: Novák Ágota

 

Medzinárodná detská výtvarná súťaž – Pueri Fabri  – Štúrovo

Ocenení žiaci:

Tóth Zsófia                 kat.B/II                       zlaté pásmo                        triedny učiteľ:  Szilva  Jozef

Szalay Mátyás            kat.B/II                       zlaté pásmo                        triedny učiteľ:  Novák Ágota

Viktória Kováčová     kat.B/I                        strieborné pásmo             triedny učiteľ: Ágota Novák   

Lea Dolinská              kat.B/I                         strieborné pásmo             triedny učiteľ:  Szilva Jozef

Peter Ganzer             kat.B/II                        strieborné pásmo             triedny učiteľ:  Novák Ágota

Simona Skačanová   kat.B/II                       strieborné pásmo             triedny učiteľ:  Szilva Jozef

Diana Hübschová     kat.B/II                       strieborné pásmo             triedny učiteľ:  Szilva Jozef

 

 

 Výtvarná súťaž Istvána Ferencziho –Rimavská Sobota

Zámbó Kitti  II./1.ročník         –  1.miesto                                          triedny učiteľ: Novák  Ágota

 

 

 

 

Verejné podujatia ZUŠ

Zabezpečenie hudobného programu pre kultúrne inštitúcie 18 podujatí
ZUŠ zorganizovala, zabezpečila a zúčastnila sa spolu na 68 verejných podujatiach
Koncerty

Interné – konali sa v koncertnej sále ZUŠ v termínoch: 23.10., 13.11., 20.11., 4.12.2012 („Mikulášsky“), 29.1.,19.2., 16.3.2013.
Verejné – konali sa vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu alebo v Podunajskom múzeu v termínoch: 11.12.2012, 22.4., 16.3.2013.
Verejné – absolvenstské – konali sa vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu a v Podunajskom múzeu v termínoch: 16., 20., 23.5.2013.
Verejné – z diel „jubilujúcich“ skladateľov – konali sa v koncertnej sále ZUŠ Komárno so sprievodným slovom Ildikó Nánássyovej 30.4.2013 – z diel A.Corelliho, E.H.Griega, J.Brahmsa, R.Wagnera, S.Prokofjeva a P.Kadosu.
Výchovné a propagačné – konali sa v koncertnej sále ZUŠ v termínoch: 30.1., 21.5., 22.5.2013.
Tematické – konali sa v Hudobnej sále Knižnice – výchovné koncerty pre žiakov ZUŠ a gymnázium. Sprievodné slovo: Mgr. Rudolf Harmat.
Triedne – konali sa v koncertnej sále ZUŠ – každý pedagóg mal v školskom roku aspoň 1 triedny koncert, ktorý bol spojený so schôdzou rodičov, kde boli rodičia informovaní o napredovaní a vývoji svojho dieťaťa.
Benefičný – konal sa v koncertnej sále ZUŠ. Organizátorom bola Ildikó Nánássyová.
Verejné podujatia – hudobné programy na vernisážach výstav – žiaci a pedagógovia
4.10.2012 Vernisáž výstavy v Zichyho dome (Moncz Miklós)
18.9.2012 Mestský úrad Komárno – Prijatie primátorom – Veľkopočetné rodiny mesta – B.Borsányi (tr.uč.: R.Harmat, korep.: M.Mihályová)
1.10.2012 „Deň hudby“ – účinkovanie sláčikového súboru ZUŠ + flautistov a členov Flautového súboru Consonantia a pedagógov na Klapkovom námestí (pripravil: Fekete Vince)
1.10.2012 Účinkovanie na koncerte s partnerskými školami v ZUŠ Šamorín – Kováč Mónika (tr.uč.: Balázs B., korep.: Z. Kalmárová)
19.10.2012 Vernisáž výstavy v Podunajskom múzeu
16.11.2012 Vernisáž výstavy – Ghyczyho dom – M.Kučerová, Téglás P. (tr.uč.: E.Sýkorová, korep.: E.Hrabovská)
20.1.2013 Celoslovenský zjazd CSEMADOKU – Galanta – Kováč Mónika (tr.uč.: Balázs B., korep.: Z.Kalmárová)
28.2.2013 Majstrovský kurz pre učiteľov a žiakov klavírnej hry – ZUŠ Komárno – účinkovali: Barkó Sára (tr.uč.: K.Andrássyová), Vonszemü Bettina (tr.uč.: M.Prágay)
16.2.2013 Účinkovanie v rámci konferencie – Jókai egylet, Misák B.(tr.uč.: Fekete É.)
22.2.2013 Vernisáž výstavy – Zichyho dom – Misák B. (tr.uč., korep.: Fekete É.)
23.2.2013 Harmonia Sacra – Dunajská Streda – Misák B. (tr.uč.: Fekete É.)
23.3.2013 Spoločný triedny koncert žiakov Marty Bakosovej so žiakmi jej bývalej žiačky – pedagógovia Szabolcsi Bence Zeneiskola – Szentendre
19.4.2013 Vernisáž výstavy – CSEMADOK – Fehér Dalma (tr.uč.: M.Farkasová, korep.: M.Mihályová), Kristína Ortutová, Judita Ortutová (tr.uč.: K.Andrássyová)
25.4.2013 Vernisáž výstavy – Ghyczyho dom – v rámci Komárňanských dní – Moncz Miklós, Boris Borsányi (tr.uč.: R.Harmat, korep.: T.Dolgoruka)
25.4.2013 Vernisáž prác žiakov VO – ZUŠ – Komárňanské dni – Marián Tóth (tr.uč.: J.Lebida)
26.4.2013 Slávnostné otvorenie Komárňanských dní – Dôstojnícky pavilón: Kováč Mónika, Kukel Zsolt (tr.uč.: Balázs B., korep.: Z.Kalmárová).
Účinkovanie školskej kapely „Libertate“: Komárňanské dni, Dni poľskej kultúry na Slovensku (Bratislava), Nedeľné hudobné popoludnia (august) (tr.uč.: F.Petr)
24.5.2013 Vernisáž výstavy – CSEMADOK – Váradi Petra, Czibor Dóra (tr.uč.: M.Bakosová)
30.5.2013 Vernisáž výstavy – Zichyho dom – Misák B. (tr.uč., korep.: É.Fekete)
28.5.2013 Vystúpenie sláčikového súboru ZUŠ – evanjelický kostol Komárno (tr.uč.: Fekete V.)
13.6.2013 Vernisáž výstavy fotografií – Zichyho dom – Csinba Emese, Misák Bence (tr.uč., korep.: É.Fekete)

Verejné podujatia tanečného odboru

Vystúpenia žiakov na vianočných podujatiach základných škôl:

6.12.2012 Mikuláš – ZŠ Rozmarínova – Mgr. Petra Pavlovičová
12.12.2012 Vianočná akadémia – ZŠ Rozmarínova – Mgr. Petra Pavlovičová
22.12.2012 Vianočné vystúpenie – ZŠ Komenského – Eva Bereczová
11.1.2013 Reprezentačné vystúpenie žiakov – Zahájenie plesu rodičov a učiteľov ZŠ Komenského – Eva Bereczová
2.2.2013 Reprezentačné vystúpenie žiakov na plese v obci Imeľ – Mgr. Petra Pavlovičová
21.2.2013 Fašiangové tanečné vystúpenie v MsKS Komárno
22.2.2013 Reprezentačné vystúpenie žiakov – Slávnostné otvorenie výstavy v Zichyho paláci – Mgr. Petra Pavlovičová
6.4.2013 Účasť žiakov na tanečnej súťaži v Topoľčanoch – 1.miesto – Mgr. Petra Pavlovičová
4.5.2013 Účasť žiakov na tanečnej súťaži v Malackách – 2.miesto – Mgr. Petra Pavlovičová
22.5.2013 Tanečné vystúpenie ku Dňu matiek – ZŠ Rozmarínova – Mgr. Petra Pavlovičová
3.6.2013 Absolvenstské vystúpenie – MsKS
4.6.2013 Interná tanečná súťaž žiakov – Koncertná sála ZUŠ
5.6.2013 Koncoročné vystúpenie tanečného odboru – všetky ročníky – MsKS Komárno
6.6.2013 Reprezentačné tanečné vystúpenie ku Dňu detí – MŠ Eötvösa – Veronika Vargová
6.6.2013 Reprezentačné tanečné vystúpenie k Dňu detí – MŠ B.Királya – Mgr. Petra Pavlovičová
13.6.2013 Reprezentačné tanečné vystúpenie / „výchovný koncert“ pre MŠ – ZŠ Eötvösa / – Veronika Vargová
14.6.2013 Reprezentačné tanečné vystúpenie /“výchovný koncert“ – ZŠ Marianum/ – Veronika Vargová
13.6.2013 Reprezentačné tanečné vystúpenie ku Dňu rodiny – ZŠ Rozmarínova – Mgr. Petra Pavlovičová
19.6.2013 Záverečná školská slávnosť – choreografia V dobrom i zlom, pripravila: tr.uč. Mgr. Petra Pavlovičová
20.6.2013 Reprezentačné tanečné vystúpenie – Oazis Komárno – Mgr. Petra Pavlovičová
24.6.2013 Reprezentačné tanečné vystúpenie /“výchovný koncert – ZŠ Jókaiho“/ – Veronika Vargová
Verejné podujatia výtvarného odboru
16.11.2012 Vernisáž výstavy prác žiakov – Csemadok Galéria
21.12.2012 „Fesztyho dni“ – výtvarná súťaž – Komárom (MR) ZŠ Á.Fesztyho
31.1.2013 Vernisáž výstavy bývalých absolventov ZUŠ – galéria ZUŠ
1.3.2013 Výtvarná sútaž Zväzu Maďarských Pedagógov na Slovensku / Irodalom – Zene
25.4.2013 Vernisáž výstavy z prác žiakov ZUŠ – galéria ZUŠ / podujatie Komárňanských dní
máj 2013 Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“ – okresné kolo
19.6.2013 Vernisáž výstavy z diel absolventov výtvarného odboru – Podunajské múzeum
Súťaže

Hudobný odbor
„Dni Miloša Ruppeldta“ – Bratislava ZUŠ Panenská
Viktória Barthalosová – I. kategória spev, z triedy R.Baloghovej – 2.miesto
Tamara Füssiová – II. kategória – priečna flauta – 3.miesto. Žiačky Krisztián Jázmin, Ema Szabóová a Téglás Panna získali Čestné uznanie. Korepetítori: Mária Mihályová, Elena Hrabovská
Medzinárodná husľová súťaž Zoltána Kodálya – Galanta
Kováč Mónika – IV. kategória – husle – z triedy Bélu Balázsa – 1.miesto, Absolútny víťaz súťaže
„Prešporský Paganini“ – husľová súťaž – Bratislava
Kováč Mónika – III. kategória – husle – z triedy Bélu Balázsa – 2. miesto, korepetítor: Zuzana Kalmárová
Schneiderova Trnava – celoslovenská súťaž v sólovej hre na husliach
Kováč Mónika – III. kategória – husle – z triedy Bélu Balázsa – Strieborné pásmo, korepetítor: Zuzana Kalmárová
Gitarová súťaž „Hommage to Luigi Legnani“ – Štúrovo
Mihály Pikler – I. kategória – z triedy Miklósa Moncza – 3.miesto
Súťažná prehliadka Júliusa von Beliczaiho v hre na husliach a v komornej hre – Komárno
Kováč Mónika – II. kategória – sólo – Zlaté pásmo
Kováč Mónika – Tibor Bertók – komorná hra – Zlaté pásmo
Cenu „Najlepší korepetítor“ získala Zuzana Kalmárová, pedagóg ZUŠ Komárno
Výtvarný odbor
Výtvarná súťaž „Fesztyho dni“ – Komárom
ocenení: Bugán Réka, Béla Cservenka 8.r. (tr.uč.: Ružena Žibritová), Konyári Dániel 7.r., Zámbó Kitti 7.r. (tr.uč.: Novák Ágota)
Výtvarná súťaž organizovaná Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku
ocenení: Szalai Mátyás č.r. (tr.uč.: Novák Ágota)
Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“
okresné kolo – ocenení: Lea Bekeová 1.r. (tr.uč.: Ružena Žibritová), Szalai Mátyás 4.r. (tr.uč.: Novák Ágota), Ganzer Péter 4.r. (tr.uč.: Novák Ágota)
Tanečný odbor
Tanečná súťaž „Malacky“
2. miesto (tr.uč.: Petra Pavlovičová)
Záujmovo umelecká činnosť žiakov
Žiaci ZUŠ vykonávali voľnočasové aktivity tzv. záujmovo-umeleckú činnosť.
Záujmovo-umelecká činnosť niektorých žiakov bola zameraná na prípravu na budúcu umeleckú činnosť v amatérskych zoskupeniach. ZUŠ vychováva predovšetkým návštevníkov kultúrnych podujatí, ktorí majú základný prehľad o umeleckom dianí v meste a regióne Komárna a tiež v blízkych kultúrnych metropolách.
Talentovaní žiaci II. stupňa mali rôzne možnosti uplatniť sa v telesách umeleckej činnosti:
– muzicírovanie v súbore zobcových fláut žiakov ZUŠ v KN s názvom CONSONANTIA
– muzicírovanie v komornom orchestri Comorra
– účinkovanie v kapelách populárnej hudby, žiaci ZUŠ – študenti stredných škôl
– účinkovania v hudobno – dramatických predstaveniach Gimisz színpad (Pódium gymnazistov), študentov Gymnázia J.Šuleka – účinkovanie vo folklórnej tanečnej skupine Dunaj
Umelecká činnosť žiakov v súbore zobcových fláut – CONSONANTIA
Súbor zobcových fláut pôsobí na ZUŠ od roku 1994. Účinkuje na verejných koncertoch a slávnostných podujatiach školy v Komárne a v regióne Komárna. Umelecké kvality prezentuje aj v rámci vianočných koncertov, v cykle koncertov Hudba v kostoloch Komárna, a tiež na súťažiach a prehliadkach. Verejné účinkovanie súboru v šk.roku 2012/2013: Verejný vianočný koncert ZUŠ, vystúpenie na Klapkovom námestí pri príležitosti „Dňa hudby“.
Ocenenie vyučovacích výsledkov žiakov ZUŠ v šk.roku 2012/2013
Ocenení: „Najlepší absolvent“:
Michal Szigeti – II.stupeň – dychový odbor (tr.uč.: S.Szalayová, L.Bukai)
Kováč Mónika – I.stupeň – husle (tr.uč.: B.Balázs)
Boris Borsámyi – II.stupeň – husle (tr.uč.: R.Harmat)
Ocenení za reprezentáciu školy a vynikajúce vyučovacie výsledky:
Klavír:
Kristína Ortutová – II./4. roč. (tr.uč.: K.Andrássyová)
Peter Bósza ŠPD/1.roč. (tr.uč.: I.Nánássyová)
Dychové nástroje:
Tamara Füssiová – 7. roč. – priečna flauta (tr.uč.: E.Sýkorová)
Misák Bence – II./3. roč. – priečna flauta (tr. uč.: É.Fekete)
Gitara:
Pikler Mihály – 3. roč. (tr.uč.: M.Moncz)
Výtvarný odbor:
Szalai Mátyás 5. roč. (tr.uč.: Novák Á.)
Zámbó Kitti 7. roč. (tr.uč.: Novák Á.)
Béla Cservenka 8. roč. (tr.uč.: R.Žibritová)
Tanečný odbor:
Ferenciová Karin 5. roč.
Blahutová Alexandra 7. roč.
Uzsák Dóra 6. roč.
Füssiová Tamara II./1. roč.
Kmeťová Cyntia Erika 7. roč.
Kajanová Hana 6. roč.
Bagóčiová Vivien 7. roč.
Lászlóová Tímea 7. roč.
Bölcskeiová Viktória 7. roč.
Hunková Viktória 7. roč.
Ďurčová Lucia 7. roč.
Takács Evelyn 7. roč. tr.uč.: Petra Pavlovičová
Ďalšie ocenenia žiakov
Prijatie primátorom mesta: ocenenie 5 najúspešnejších žiakov ZUŠ v šk.roku 2012/2013.
Hudobný odbor: Kováč Mónika, Barthalosová Viktória, Pikler Mihály
Tanečný odbor: Füssiová Tamara, Hunková Viktória