15máj
2018
0

Zápis na školský rok 2018/2019

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno oznamuje záujemcom, že zápis na štúdium od budúceho školského roka sa koná v dňoch 23. a 24. mája v čase od 14:00 – 17:30 hod. V hlavnej budove školy na Letnej ulici číslo 12.

Ponúkame štúdium v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore.

hudobnom odbore môžu žiaci študovať okrem už známych hudobných nástrojov hru na saxofóne, violončele, citare, basovej a elektrickej gitare.

tanečnom odbore sa počas štúdia žiaci naučia základy moderného, klasického a ľudového tanca.

Výtvarný  odbor ponúka štúdium rôznych techník ako napr. kresba, grafika, maľba, koláž a keramika.

Facebook