Tlačivo na prihlášku do ZUŠ-MAI Komárno nájdete tu:

Klikni sem – JPEG

Klikni sem – PDF

od 01.05.2020 ONLINE – zusmaikomarno@gmail.com Zápis do ZUŠ Komárno na šk. rok 2020/2021 zaslaním prihlášky elektronicky (na e-mail adresu školy)
od 01.05.2020 Letná 12, 945 01 Komárno Zápis do ZUŠ Komárno na šk. rok 2020/2021 zaslaním prihlášky (na adresu školy)

Zápis
Na zápis môže prísť každý od 5 rokov. Zapísať sa možno do týchto odborov:
» hudobný odbor
» výtvarný odbor
» tanečný odbor
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v príslušnom umeleckom odbore. Na základné štúdium prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky.

Školné platné od 1.9.2013
Mesačný príspevok uhrádza sa v dvoch splátkach:
1. za obdobie september až december (termín úhrady do 30.9.)
2. za obdobie január až jún (termín úhrady do 31.1.)
V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť na úhradu školného splátkový kalendár po podaní žiadosti
na riaditeľstvo školy

Rozpis odborov Základnej umeleckej školy v Komárne MESAČNÝpríspevokna štúdium POLROČNÝpríspevokna štúdium
HUDOBNÝ ODBOR – PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM
1. PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM pre deti MŠ od 5 rokov vekuPŠ Experiment -PHV -UP: “A“( 1. a 2. polrok = 0,5 hod. PHV + 0,5 hod. nástroj ) 7,00 € 35,00 €
2. PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku ( 1.polrok =2 hod.PHV +0,5 hod. hud.nástroj+2.polrok = 1hod. PHV + 0,5 hod. nástroj ) 7,00 € 35,00 €
3. PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku( 1. polrok = 2 hod. PHV. / 2. polrok = 1hod. PHV + 0,5 hod. nástroj ) 7,00 € 35,00 €
HUDOBNÝ ODBOR – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM – Individuálne vyučovanie
1. vyučovanie hlavného predmetu – I. II. stupeň základného štúdiahra na hudobnom nástroji hudobná náuka- (komorná hra alebo súborová hra) 9,00 € 45,00 €
2. vyučovanie hlavného predmetu Štúdium pre dospelých – ŠPD pre zárobkovo nečinnýchhra na hudobnom nástroji – hudobná náuka – (komorná hra) 9,00 € 45,00 €
3. vyučovanie hlavného predmetu Štúdium pre dospelých – ŠPD pre zárobkovo činnýchhra na hudobnom nástroji – hudobná náuka – (komorná hra) 16,00 € 80,00 €
HUDOBNÝ ODBOR – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM – skupinové vyučovanie
1. UP č.23hra v tanečnej / džezovej skupine -pre zárobkovo nečinnéhoHra v skupine + základy hudobnej skladby(hud.teória)+ Náuka o hudbe (dejiny džezu, modernej a poplulárnej hudby)Improvizácia (2 žiaci v skupine) 9,00 € 45,00 €
2. UP č.23hra v tanečnej / džezovej skupine -pre zárobkovo činnéhoHra v skupine + základy hudobnej skladby(hud.teória)+ Náuka o hudbe (dejiny džezu, modernej a poplulárnej hudby)Improvizácia (2 žiaci v skupine) 16,00 € 80,00 €
VÝTVARNÝ ODBORPRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM – Skupinové vyučovanie
1. PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM pre žiakov MŠ od 5 rokov veku( PVV = 2 hod. vyuč. týždenne ) 5,40 € 27,00 €
2. PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku ( PVV = 2 hod. vyuč. týždenne ) 5,40 € 27,00 €
VÝTVARNÝ ODBORZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM – Skupinové vyučovanie
1. vyučovanie hlavného predmetu -Výtvarná tvorba I. a II. stupeň základného štúdia -pre zárobkovo nečinného 7,00 € 35,00 €
2. vyučovanie hlavného predmetu -Výtvarná tvorba ŠPD -pre zárobkovo nečinného 7,00 € 35,00 €
3. vyučovanie hlavného predmetu -Výtvarná tvorba II. stupeň základného štúdia -pre zárobkovo činného 12,00 € 60,00 €
4. vyučovanie hlavného predmetu -Výtvarná tvorba ŠPD -pre zárobkovo činného 12,00 € 60,00 €
TANEČNÝ ODBORPRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM – Skupinové vyučovanie
1. PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM pre žiakov MŠ od 5 rokov vek 5,40 € 27,00 €
2. PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM pre žiakov ZŠ od 6 rokov veku 5,40 € 27,00 €
TANEČNÝ ODBORZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM – Skupinové vyučovanie
1. vyučovanie hlavného predmetu – Tanec I. a II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo nečinného 7,00 € 35,00 €
2. vyučovanie hlavného predmetu – Tanec II. stupeň základného štúdia pre zárobkovo činného 12,00 € 60,00 €