09jan
2022
0

Oznam

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno oznamuje rodičom a žiakom, že od 10.01.2022 pokračuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch.  

28nov
2021
0

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia ministra školstva,vedy, výskumu a športu SR sa dňom 29.11.2021 do 9.januára 2022 prerušuje prezenčné vyučovanie  žiakov našej školy. Žiaci všetkých odborov prejdú týmto dňom na dištančné vyučovanie, o ktorom Vás budú informovať  triedni pedagógovia. Za pochopenie Vám ďakujeme!

27sep
2021
0

„Svetový deň hudby“

Koncert Základnej umeleckej školy v Komárne na Klapkovom námestí 1.október 2021 o 15:00 hod. „Svetový deň hudby“ Účinkujú žiaci a pedagógovia školy. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert neuskutoční.

26aug
2021
0

Dodatočný zápis 2021/2022

Dodatočný zápis  do Základnej umeleckej školy Komárno Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Komárno oznamuje záujemcom o štúdium hudobného, tanečného a výtvarného umenia, že dodatočný zápis na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v dňoch od 3. – 14. septembra 2021 v čase  od 14:00 – 17:30 hod. v hlavnej budove ZUŠ – Ulica letná 12.

07máj
2021
0

Medzinárodné úspechy spevákov ZUŠ Komárno

Medzinárodná online spevácka súťaž „The Song“ v klasickom, muzikálovom a populárnom speve Súťaže, ktorej organizátormi boli: Conservatorio Rossini – Italy Fiestalonia Milenio – Spain „Open Italy“ – Talented Children Assistance Association sa zúčastnili šiesti žiaci speváckej triedy Mgr. Ruženy Baloghovej, DiS. art. Medzi účastníkmi zo 45 štátov sveta sa jej žiaci umiestnli na popredných miestach. Korepetítor: […]

02máj
2021
0

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno s radosťou oznamuje rodičom a žiakom ,že od 03.05.2021 sa bude opäť prezenčne vyučovať vo všetkých odboroch a oddeleniach školy. Všetky ostatné informácie dostanete od triednych učiteľov.

24apr
2021
0

Oznam

Riaditeľstvo základnej umeleckej školy Komárno oznamuje rodičom a žiakom, že od 26.04.2021 (pondelok) môžu nastúpiť  prezenčne na individuálne  vyučovanie všetky ročníky hudobného odboru okrem spevu a dychových nástrojov. Vyučovanie v tanečnom a výtvarnom odbore,resp. v skupinových predmetoch hudobného odboru pokračuje dištančnou formou. Všetky ostatné informácie dostanete od triednych pedagógov. Dúfame, že v bízkej budúcnosti sa epidemiologická  situácia  zlepší a na základe COVID […]

05mar
2021
0

Daň z príjmov 2%

Rodičovské združenie pri ZUŠ-MAI Komárno oznamuje verejnosti, že je registrované v notárskom centrálnom registri ako občianske združenie a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Budeme vďační každému, kto uvedené 2% poukáže nášmu občianskemu združeniu. Tieto získané finančné prostriedky budú použité na ďalší rozvoj našej školy. Všetkým vopred ďakujeme! Potrebné tlačivo […]

Page 1 of 7

Facebook