28máj
2016
0

Beliczay súťažná prehliadka – 2016

(((Sprievodný list vo formáte WORD)))

Srdečne pozdravujem všetkých, čo sa prihlásili do Komárna na Beliczayho súťažnú prehliadku 2016.
Prosíme Vás, buďte takí láskaví a potvrďte nám prijatie tohto e-mailu.

Prezentácia bude vo vestibule ZUŠ Komárno Letná ul. 12 v dobe od 8.00 do 12.00 hod. Ak niekto plánuje prísť neskôr, prosím oznámte nám to e-mailom.
Účasť na súťaži je mimoriadne veľká, prosíme Vás preto o dôsledné dodržiavanie časového rozpisu!! ! /Akustické skúšky v Dôstojníckom pavilóne sú možné vo štvrtok 2.júna od 16.00 do 19.00 hod. Prípadný záujem prosím oznámiť e-mailom vopred./

Hodnotenie jednotlivých kategórií bude uskutočnené v priebehu súťaže počas prestávok, počas ktorých sa bude porota radiť. Vyhlasovanie výsledkov bude vždy v sále Dôstojníckeho pavilónu !

Súťaž nie je verejná, je internou záležitosťou hudobných škôl. Vstup do priestorov súťaže bude umožnený iba súťažiacim, pedagógom, korepetítorom a pozorovateľom. Prosíme Vás, aby ste označenie účastníkov ( trikolóru mesta ) nosili viditeľne na svojom odeve.

Prosíme Vás, aby ste nenechávali hudobné nástroje bez dozoru a pridelené miestnosti zamykali.
Všetkým účastníkom zabezpečujeme obed a občerstvenie. Obedy sa vydávajú v dobe od 12.00 do 14.00 hod. a je možné konzumovať ich iba v reštaurácii, do ktorej ste dostali lístok.

Parkovanie vo dvore ZUŠ je určené pre organizátorov súťaže. Treba počítať s ťažkosťami pri hľadaní parkovacích miest , ale parkovanie je možné pri pevnosti (tam parkovali mnohí už vlani – a bezplatne).

Všetkých účastníkov srdečne očakávame.

Časový harmonogram Beliczayho súťažnej prehliadky 2016
Versenybeosztás Beliczay verseny 2016

(((Časový harmonogram vo formáte WORD)))

SÓLO HUSLE – SZÓLÓ HEGEDŰ

Miesto: Podunajské múzeum Helyszín: Duna Menti Múzeum
(Vyhlásenie výsledkov je uvedené v rozpise komornej hry !)
(Eredményhirdetés a kamarazene szétírásában van !)

8.30-9.19 SÚŤAŽ sólo husle – I. kategória (bez akustickej skúšky)
VERSENY szóló hegedű – I. kategória (akusztikus próba nélkül)

8.30-8.35 Keszeliová Denisa, korep. István Nagy, Kolárovo (5)
8.36-8.41 Pálinkás Dorottya, korep. Bellus Dorottya, Komárom (5)
8.42-8.46 Mináriková Sofia, korep. Jozef Kisjakab, SZUŠ Madariovej (4)
8.47-8.51 Knap Viktor, korep. ?, Sládkovičovo (4)
8.52-8.57 Lenčéš Peter, korep. Martina Janegová, Nitra Rosinského (5)
8.58-9.03 Gertler Teo, korep. Dušan Šujan, BA Sklenárova (5)
9.04-9.08 Szita Júlia, korep. Juan Pablo Bautista Cano, Budakeszi (4)
9.09-9.13 Szabó Szonja, korep. Gaál Andrea, Jászárokszállás (4)
9.14-9.19 Pilinská Ema, korep. Marián Varínsky, BA Vrbenského (5)

9.28 -11.49 SÚŤAŽ sólo husle – II. kategória – VERSENY szóló hegedű
9.28-9.35 Juhász Barnabás, korep. Ladislav Dráfi, Nové Zámky (7)
9.35-9.43 Erős Alexej, korep. Ladislav Dráfi, Nové Zámky (8)
9.44-9.49 Kasztner Martin Noel, korep. Oromszegi Bence, BP Bornemisza (5)
9.50-9.56 Bán Evelin Anna, korep. Oromszegi Bence, BP Bornemisza (6)
9.57-10.05 Soós Anna,korep. Juan Pablo Bautista Cano, Budakeszi (8)
10.06-10.12 Šufliarský Šimon, korep. Vladimír Plachetka, Detva (6)
10.13-10.18 Nagy Anna Mária, korep. Bellus Dorottya, Komárom (5)
10.19-10.25 Bottenschein Christiane, Ingolstadt (6)
10.26-10.31 Numan Anna Sára, korep. Szabadfi Mónika, BP Bornemisza (5)
10.32-10.37 Verriez Lilla, korep. Arató Ágnes, BP Tóth Aladár (5)
10.38-10.44 Novosadová Mária, korep. Jarmila Pišková, Ilava (6)
10.45-10-53 Wijnands Emma, korep. Arató Ágnes, BP Tóth Aladár (8)
10.54-11.02 Szabó Anna, korep. Soós Gabriella, Gödöllő (8)
11.03-11.10 Turňová Ema, korep. Gabriela Pravotiaková, Brezno (7)
11.11-11.16 Nagyová Kornélia, korep. László Éva, Eger (5)
11.17-11.21 Szabó Veronika, korep. Gaál Andrea, Jászárokszállás (4)
11.22-11.30 Sárközi Rózsa, korep. Schárfy Zoltánné Halmos Erika, Sopron (8)
11.31-11.36 Major Kinga, korep. Gaál Andrea, Jászárokszállás (5)
11.37-11.43 Hanesová Nina, korep. Vladimír Plachetka, Detva (6)
11.44-11.49 Mága Zoltán, korep. Arató Ágnes, BP Tóth Aladár (5)


13.20-16.57 SÚŤAŽ sólo husle – III. kategória – VERSENY szóló hegedű

13.20-13.29 Rétháti Júlia, korep. Juan Pablo Bautista Cano, Budakeszi (9)
13.30-13.38 Kristóf Kata, korep. Bagi Annamária, Aszód (8)
13.39-13.47 Samu Barbara, korep. Bagi Annamária, Aszód (8)
13.48- 13.55 Vrábliková Martina, korep. Valér Miko, BA Hálková (7)
13.56- 14.04 Farkaš Matúš, korep. Valér Miko BA Hálkova (8)
14.05-14.13 Tuska Szilvia, korep. Gyülvészi Gábor, BP Józsefvárosi (8)
14.14- 14.24 Rosario Portuondo, korep. Viera Miškovicová, BA Kresánka (10)
14.25- 14.37 Tésik László, korep. Papp Ágnes, Szeged (12)
14.38- 14.50 Oláh Dávid, korep. Eva Cáhová, Hnúšťa (12)
14.51- 15.03 Kaločaiová Lucia, korep. Eva Cáhová, Hnúšťa (12)
15.04- 15.11 Michalčík Alex, korep. Andrea Borovská, Stará Turá (7)
15.12- 15.17 Kovács Sára, korep. Arató Ágnes, BP Tóth Aladár (5)
15.18- 15.24 Kinczli Borbála, korep. Rigó Dániel, Fót (6)
15.25- 15.35 Leczky Sebastian, korep. Csaby Csaba, Győr Richter J. (10)
15.36- 15.44 Földházi Lilien, korep. Bereczki Marianna, Hódmezővásárhely (8)
15.45- 15.55 Valach Georgina, korep. Bereczki Marianna, Hódmezővásárhely (10)
15.56- 16.02 Mákszem Fanni, korep. Szakács István, Jászárokszállás (6)
16.03- 16.13 Őkrős Katalin Tünde, korep. Lestyán Mihályné, Orosháza (10)
16.14- 16.26 Kamenská Mária, korep. Gabriela Pravotiaková, Brezno (12)
16.27- 16.35 Császár Tünde, korep. Jámborné Skripeczky Marianna, Vác (8)
16.36- 16.44 Billig Antonia, Ingolstadt (8)
16.45-16.57 Billig Benedikt, Ingolstadt (12)

17.30- 18.21 SÚŤAŽ sólo husle – IV. kategória
VERSENY szóló hegedű – IV. kategória

17.30-17.42 Járóka Sándor, korep. Csaby Csaba, Győr Richter J. (14)
17.43-17.52 Kovács Alicija, korep. BP Liszt Ferenc (9)
17.53- 17.59 Cibulová Romana, korep. Vladimír Šranko, BA Ruppeldta (6)
18.00-18.09 Cibula Richard, korep. Vladimír Šranko, BA Ruppeldta (9)
18.10-18.21 Cibula Patrick, korep. Vladimír Šranko, BA Ruppeldta (11)

18.30-19.37 SÚŤAŽ sólo husle – V. kategória
VERSENY szóló hegedű – V. kategória

18.30-18.43 Šranko Radovan, korep. Helena Šranková, Vráble (13)
18.44-18.59 Ešeková Kristína, korep. Beáta Bukaiová, Nové Zámky (15)
19.00-19.08 Nagy Salamon, korep. Oromszegi Bence, BP Bormenisza (8)
19.09-19.17 Fodor Bonita, korep. Szakács István, BP Hubay (8)
19.18-19.26 Józsa Dalma, korep. Szakács István, BP Hubay (8)
19.27-19.37 Yang Chao Péter, korep. Juhász Ágnes, BP Kroó (10)
Vyhodnotenie súťaže – Sólo husle – bude v Dôstojníckom pavilóne a nie v Múzeu!!!
Eredményhirdetés – Szóló hegedű – a Tiszti Pavilon Dísztermében lesz, nem a Múzeumban!!!

KOMORNÁ HRA – KAMARAZENE
Miesto: Dôstojnícky pavilón
Helyszín: Tiszti pavilon

9.21- 11.06 SÚŤAŽ komorná hra – I. kategória (bez akustickej skúšky)
VERSENY kamarazene – I. kategória (akusztikus próba nélkül)

9.21-9.29 Elischer-Marót-Kis-Stec-Grimaldi, Szentendre (8)
9.30-9.38 Kiss-Csizmadia-Bránik-pg Szabó, Dolný Štál (8)
9.39-9.44 Pilinská-Rybár-Priehodová, BA Vrbenského (5)
9.45-9.51 Rybár-Kumančík, BA Vrbenského (6)
9.52-9.59 Filip-Mohácsi-Rátkay-Rozmán, BP Tóth Aladár (7)
10.00-10.07 Kosáková-Bartošíková-pg Šedivá, Trenčín (7)
10.08-10.15 Antus-Antus, BP Solti (7)
10.16-10.21 Csanády-Sass, BP Solti (5)
10.22-10.27 Gyárfás-McFegan-Kovács, Aszód (5)
10.28-10.33 Veres-Veres, Veresegyház (5)
10.34-10.41 Csutak-Szauer-Ollé-Aradi, Eger (7)
10.42-10.49 Csutak-Szauer, Eger (7)
10.50-10.58 Šufliarsky-Hanesová-pg Uglerová, Detva (8)
10.59-11.06 Bán-Kasztner-Numan-pg Oromszegi, BP Bornemisza (7)
11.15 – Vyhlásenie výsledkov – Sólo husle – I. kategória
Eredményhirdetés – Szóló hegedű – I. kategória

11.30-12.58 SÚŤAŽ komorná hra – II. kategória – 1. časť !
VERSENY kamarazene – II. kategória – 1.rész !

11.30-11.37 Žibritová-Vargová-pg Nagy, Kolárovo (7)
11.38- 11.44 Kukučka-Ščípová-Nagyová-pg Balla, Sereď(6)
11.45-11.53 Backárová-Paľová-Lőrincová-Piačeková, Mojmírovce (8)
11.54-12.02 Pálka-Luknárová-Chovanec, BA Vrbenského (8)
12.03-12.10 Luknár-Kovačičová-pg Varínsky, BA Vrbenského (7)
12.11-12.18 Vrábliková-Ondrášek-pg Miko, BA Hálkova (7)
12.19-12.24 Bede-Finta, BP Solti (5)
12.25-12.31 Verseghi-Kerényi, BP Solti (6)
12.32-12.40 Kovács-Králik, BP Tóth Aladár (6)
12.41-12.49 pg Lachegyi-Kerényi-Császár-Siket, Vác (8)
12.50-12.58 Szücs-Balogh, Szolnok (8)

14.00-15.02 SÚŤAŽ komorná hra – II. kategória – 2. časť (pokračovanie)
VERSENY kamarazene – II. kategória – 2.rész (folytatás)

14.00-14.09 Bognár-Török-S. Tóth, Abony (9)
14.10-14.18 Abonyi-Bognár-Török-Kovács-Seres, Abony (8)
14.19-14.28 Kubiritová-Odváhová-Tomanková, Púchov (9)
14.29-14.37 Gajdošíková-Kocúrik, Stará Turá (8)
14.38-14.47 Kamenská-Fašková-pg Pravotiaková, Brezno (9)
(pokračovanie) Komorná hra II. kategória Kamarazene (folytatás)
14.48-14.56 Varga-Tóth-pg Farkas, Vasvár (8)
14.57-15.02 Guttenová-Gutten-Bučíková, Modrý Kameň (5)

15.10 – Vyhlásenie výsledkov – Sólo husle – II. kategória
Eredményhirdetés – Szóló hegedű – II. kategória

Vyhlásenie výsledkov – Komorná hra – I. kategória
Eredményhirdetés – Kamarazene – I. kategória

15.30-18.13 SÚŤAŽ komorná hra – III. kategória
VERSENY kamarazene – III. kategória

15.30-15.35 Csiba-Dombi-pg Balázs, Komárno (5)
15.36- 15.42 Žuk-Olszewska – Hujer, Nitra Ďurková (6)
15.43-15.53 Balážová-Balážová-Bobčeková- pg Uhlíková, Nitra Ďurková (10)
15.54-16.02 Odváhová-Lutišanová-Tomanková-Červená, Púchov (8)
16.03-16.12 Farkaš-Kollár-pg Miko, BA Hálkova (9)
16.13-16.22 Kriváňová-Kollár-Farkaš-Maťo-pg Miko, BA Hálkova (9)
16.23-16.35 Zigo-Ondrášek-Vrábliková-Marošiová-pg Miko, BA Hálkova (12)
16.36-16.45 Járóka-Leczky-Krápicz, Győr Richter J. (9)
16.46-16.55 Gieratová-Gieratová-pg Varínsky, BA Vrbenského (9)
16.56-17.04 Zarembová-Trenčanská-pg Brusnická, BA Vrbenského (8)
17.05-17.12 Kecskeméti-Pok-Pethő,Komárom (7)
17.13-17.21 Bán-Badruddin, Dunakeszi (8)
17.22-17.32 László-Morvai-Bognár-Horváth, BP Solti (10)
17.33-17.41 Józsa-Fodor-pg Földesi, BP Hubay (8)
17.42- 17.52 Alföldiová-Ondrejová-Holásková-Bobáľ, BA Kresánka (10)
17.53-18.01 Bakacs-Keszey-Baross, Győr Liszt (8)
18.02-18.13 Dietz-Fehn-Billig-Woltz, Ingolstadt (11)

18.20 – Vyhlásenie výsledkov – Sólo husle – III. kategória
Eredményhirdetés – Szóló hegedű – III. kategória

Vyhlásenie výsledkov – Komorná hra – II. kategória
Eredményhirdetés – Kamarazene – II. kategória

19.00 – Vyhlásenie výsledkov – Komorná hra – III. kategória
Eredményhirdetés – Kamarazene – III. kategória

20.15 – Vyhlásenie výsledkov – Sólo husle – IV. a V. kategória
Eredményhirdetés – Szóló hegedű – IV. és V. kategória

Facebook