01dec
2016
0

Burza z prác žiakov výtvarného odboru / Koncert s Mikulášom

ZUŠ Komárno Vás pozýva na Burzu z prác žiakov výtvarného odboru, ktorá sa uskutoční 6. decembra 2016 od 17:00 hod. v budove ZUŠ na Letnej ul. 12.

Koncert s Mikulášom
6. decembra 2016 od 18:00 hod. sa uskutoční Interný koncert s Mikulášom v koncertnej sále ZUŠ.
Účinkujú: žiaci hudobného odboru

Facebook