Rodičovské združenie pri ZUŠ-MAI Komárno oznamuje verejnosti, že je registrované v notárskom centrálnom registri ako občianske združenie a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Budeme vďační každému, kto uvedené 2% poukáže nášmu občianskemu združeniu. Tieto získané finančné prostriedky budú použité na ďalší rozvoj našej školy. Všetkým vopred ďakujeme!

Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť tu:

PDF – daň z príjmu (r.2021)

 

Združenie rodičov a priateľov

školy pri ZUŠ-MAI

občianske združenie

Letná 12, 945 01 Komárno

IČO: 42336457