23aug
2019
0

Dodatočný zápis na šk.rok 2019/2020

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno oznamuje  všetkým záujemcom, že

dodatočný zápis do ZUŠ na školský rok 2019/2020 sa koná od  3.-12.septembra  2019

v čase od 14:00 – 17:30 hod. v budove ZUŠ na Ulici letnej č. 12.

Ďalšie informácie: www.zuskomarno.sk

Facebook