21apr
2016
0

G. Verdi: La Traviata (koncertné uvedenie opery)

Komárňanský komorný orchester

G. Verdi: La Traviata (koncertné uvedenie opery)
diriguje: zasl. umelec Ádám Medveczky, laureát Kossuthovej ceny

MsKS 29.apríl 2016 o 19.00 hod.
Vstupné 5.- €

Facebook