História školy

História Základnej umeleckej školy v Komárne siaha do roku 1861, kedy zastupiteľstvo mesta Komárno zriadilo mestskú hudobnú inštitúciu s názvom: „Zene Tanoda“, čo v preklade Hudobná škola, ktorá bola v roku 1913 premenovaná na „Városi Zeneiskola“ v preklade: Mestská hudobná škola a vyučovalo sa v nej do apríla 1944. Po 2. svetovej vojne sa začalo vyučovanie v školskom roku 1949/1950 ako Mestská hudobná škola –Városi Zeneiskola. V školskom roku 1961/62 sa škola v rámci koncepcie školskej politiky ČSSR, vzdelanie pre ľud, premenovala na „Ľudová škola umenia – Művészeti Népiskola”. V školskom roku 1990/1991 sa v rámci koncepcie základného školstva premenovala na Základnú umeleckú školu – Művészeti Alapiskola. Od 1. júla 2002 ZUŠ v Komárne sa stalo v zmysle zákona právnym subjektom. Zriaďovateľom sa stalo mesto Komárno.

Stručný prehľad histórie školy

september 1861- založenie školy rozhodnutím mestského zastupiteľstva mesta Komárom Rakúsko – Uhorská monarchia
1861 – Zene tanoda – v preklade „Hudobná škola“
1861- 1874 - Ferencz Vasvári Kovács (pedagóg školy)
1874 – 1881 - József Kossovits (pedagóg školy)
1881- 1896 - Imre Hauptmann (pedagóg školy)
1896 – 1931 - Ilona K. Ledermayer 1. riaditeľka školy
1913 – Komárnom városi zeneiskola – v preklade Mestská hudobná škola
1920 – Mestská hudobná škola – Városi zeneiskola ČSR
1931 – 1939 - Emma Weisz 2.
1939 – 1940 - Janka Thiel 3.
1940 – 1942 - Emmy Votisky 4.
1942 – 1944 - János Sendlein 5.

vyučovanie sa ukončilo 12. apríla 1944

Zriaďovateľ: štát Československá socialistická republika – Okresný úrad v Komárne

1. február 1950 – Mestská hudobná škola – Városi zeneiskola ČSSR
1.2.1950 – 30.9.1960 - József Krizsán 6.
1.10.1955 – 31.8.1976 - Irma Vikartovsky 7.
1. september 1960 – Ľudová škola umenia – Művészeti népiskola ČSSR
1.9.1977 – 30.6.1991 - Mgr. art. Géza Dobi 8.
1. február 1991 – Základná umelecká škola – Művészeti alapiskola ČSFR
1.7.1991 – 30.6.1996 Silvia Szalayová 9.
1.7.1996 – 31.8.1999 Mgr. Rudolf Harmat 10.
1.9.1999 – 31.3.2002 Dr. Agáta Csehiová 11.
1.4.2002 – 31.12.2012 Vince Fekete 12.
1.1.2013 - 31.8.2021 František Petr 13.
1.9.2021 - Ferdinand Pastorek 14.