P.č. Dodávateľ Predmet Cena s DPH (€) Dátum vystavenia
1 KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zrážková voda 29,46 8.1.2013
2 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 99,5 8.1.2013
3 EMKE, spol. s.r.o. servisné služby 20 14.1.2013
4 Západoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie -114,29 14.1.2013
5 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 300,31 14.1.2013
6 ŠEVT a.s. školské tlačivá 218,7 17.1.2013
7 Západoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie 186,02 18.1.2013
8 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie spotreby zemného plynu -412,6 28.1.2013
9 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. odborná literatúra 41,2 28.1.2013
10 KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vodné a stočné 243,58 28.1.2013
11 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie spotreby zemného plynu 26,41 28.1.2013
12 Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 36,11 29.1.2013
13 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. odborná literatúra 81,91 29.1.2013
14 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 30.1.2013
15 EMKE, spol. s.r.o. obnova tonera 25 30.1.2013
16 ŠEVT a.s. školské tlačivá 21,98 31.1.2013
17 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 4.2.2013
18 Tibor Bogi servisné práce 132 4.2.2013
19 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1806 5.2.2013
20 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 6.2.2013
21 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 93,59 7.2.2013
22 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 186,02 8.2.2013
23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 2304 15.2.2013
24 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 114,29 15.2.2013
25 Asociácia správcov registratúry školenie 39 18.2.2013
26 Mesto Komárno komunálny odpad 43,67 21.2.2013
27 Elšpec H.L. s.r.o. odborné vzdelávanie elektrotechnikov 50 25.2.2013
28 Tibor Bogi servisné práce a materiál 258,49 27.2.2013
29 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 1.3.2013
30 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1824 1.3.2013
31 Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 62,67 6.3.2013
32 WebHouse, s.r.o. webhostingové služby 14,75 6.3.2013
33 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 300,31 12.3.2013
34 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 12.3.2013
35 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 95,68 12.3.2013
36 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 12.3.2013
37 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 2172 12.3.2013
38 RELATO s.r.o. povlak na keyboard 40 21.3.2013
39 Tibor Bogi servisné práce, predĺženie licencie ESET 267,41 4.4.2013
40 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 4.4.2013
41 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 1189 4.4.2013
42 Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 42,17 4.4.2013
43 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1395 4.4.2013
44 KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vodné a stočné 36,83 4.4.2013
45 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 4.4.2013
46 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 300,31 9.4.2013
47 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 92,1 9.4.2013
48 WebHouse, s.r.o. webhosting a služby 49,1 12.4.2013
49 ŠEVT a.s. školské tlačivá 429,96 16.4.2013
50 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 30.4.2013
51 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 36,11 2.5.2013
52 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 456 2.5.2013
53 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1944,54 2.5.2013
54 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 2.5.2013
55 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 9.5.2013
56 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 93,32 10.5.2013
57 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 300,31 10.5.2013
58 Tibor Bogi servisné práce a obnova tonera 126 15.5.2013
59 DIDEROT, s.r.o. súťaž – knižné poukážky 36 17.5.2013
60 Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 36,11 29.5.2013
61 KomBit – Alarm spol. s r. o. export záznamov kamerového systému 18 29.5.2013
62 Szabo Pavol oprava a výmena kanalizačného vedenia 250 29.5.2013
63 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 31.5.2013
64 Tibor Bogi servisné práce 108 4.6.2013
65 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 2076,54 4.6.2013
66 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 192 5.6.2013
67 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 5.6.2013
68 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 300,31 5.6.2013
69 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 6.6.2013
70 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 94,58 7.6.2013
71 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1899,54 1.7.2013
72 Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 43,1 1.7.2013
73 KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zrážková voda 37,24 2.7.2013
74 Tibor Bogi servisné práce a obnova tonera 115,2 2.7.2013
75 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 3.7.2013
76 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 300,31 4.7.2013
77 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 4.7.2013
78 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 177 9.7.2013
79 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 97,38 11.7.2013
80 ŠEVT a.s. školské tlačivá 152,54 17.7.2013
81 Mesto Komárno refakturácia vodného a stočného 72,64 23.7.2013
82 Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 66,47 29.7.2013
83 KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vodné a stočné 256,39 29.7.2013
84 Tibor Bogi servisné práce 108 31.7.2013
85 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 31.7.2013
86 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 12.8.2013
87 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 260,94 12.8.2013
88 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 177 12.8.2013
89 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 89,33 12.8.2013
90 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 300,31 12.8.2013
91 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 12.8.2013
92 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 19.8.2013
93 Tibor Bogi tlačiareň 412,08 20.8.2013
94 Ing. Szigeti Jozef orezanie stromov 240 20.8.2013
95 Szabo Pavol vodoinštalačné práce 205 24.8.2013
96 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 26.8.2013
97 Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 90,85 2.9.2013
98 Tibor Bogi servisné práce 127,2 2.9.2013
99 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky a poplatky 320,94 2.9.2013
100 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ASC agenda 96 2.9.2013
101 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 3.9.2013
102 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 367 3.9.2013
103 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 300,31 5.9.2013
104 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 89,33 9.9.2013
105 KOMINARSTVO-Horváth V. revízia komínov 72 26.9.2013
106 Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 118,42 1.10.2013
107 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 1.10.2013
108 KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zrážková voda 37,64 1.10.2013
109 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 56,94 2.10.2013
110 Tibor Bogi servisné práce 130,8 2.10.2013
111 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 3.10.2013
112 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 3.10.2013
113 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 300,31 4.10.2013
114 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1980,54 4.10.2013
115 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 1146 8.10.2013
116 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 99,62 16.10.2013
117 ŠEVT a.s. školské tlačivá 228 22.10.2013
118 Tibor Bogi servisné práce a batéria do notebooku 161,64 29.10.2013
119 Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 97,18 29.10.2013
120 Rosička Vojtech kontrola a revízia kotlov 787,58 29.10.2013
121 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 4.11.2013
122 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1992,54 5.11.2013
123 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 1893 6.11.2013
124 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 6.11.2013
125 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 7.11.2013
126 Západoslovenská energetika, a.s. záloha na spotrebu el.energie 300,31 7.11.2013
127 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 102,42 12.11.2013
128 Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 126,05 28.11.2013
129 EMKE, spol. s.r.o. materiál 244 28.11.2013
130 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 2.12.2013
131 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 4.12.2013
132 EMKE, spol. s.r.o. materiál 196,46 4.12.2013
133 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1887,54 5.12.2013
134 Tibor Bogi servisné práce 146,4 5.12.2013
135 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 6.12.2013
136 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na spotrebu zemného plynu 2231 6.12.2013
137 Slovenská pošta, a.s. predplatné – Hudobný život 17,92 6.12.2013
138 ABeP, s. r. o. služby technika BOZP 47,79 6.12.2013
139 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 117,43 10.12.2013
140 Tibor Bogi PC zostava s príslušenstvom 1189,12 10.12.2013
141 Csaba Bíró – FIRE PROTECTION služby technika PO 33,19 10.12.2013
142 Tibor Bogi servisné práce 108 12.12.2013
143 RELATO s.r.o. klavírne stoličky a stojan 480 12.12.2013
144 GRIFF Komárno, s.r.o. ochrana objektu 42,5 12.12.2013
145 TEPO servis-Kobza Oliver kontrola RHP 95,51 12.12.2013
146 AutoCont a.s. predĺženie licencie WinPro, Office 109,5 13.12.2013
147 Mesto Komárno komunálny odpad 207,57 13.12.2013
148 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 1518,54 18.12.2013