24apr
2021
0

Oznam

Riaditeľstvo základnej umeleckej školy Komárno oznamuje rodičom a žiakom, že od 26.04.2021 (pondelok) môžu nastúpiť  prezenčne na individuálne  vyučovanie všetky ročníky hudobného odboru okrem spevu a dychových nástrojov.

Vyučovanie v tanečnom a výtvarnom odbore,resp. v skupinových predmetoch hudobného odboru pokračuje dištančnou formou.

Všetky ostatné informácie dostanete od triednych pedagógov.

Dúfame, že v bízkej budúcnosti sa epidemiologická  situácia  zlepší a na základe COVID AUTOMATU  začne prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch!

Ďakujeme Vám za trpezlivosť!

Facebook