04máj
2016
0

Oznámenie – Termíny absolventských podujatí 2015/2016

ui

LegnaniSturovo20160452016
Koncerty
17. mája 2016 o 18:00 hodine (Dôstojnícky pavilón v Komárne)
19. mája 2016 o 18:00 hodine (Podunajské múzeum v Komárne)
24. mája 2016 o 18:00 hodine (Podunajské múzeum v Komárne)

Tanečné vystúpenie
18. mája 2016 o 16:30 hodine (Mestseké kultúrne stredisko v Komárne)

Vernisáž výstavy
10. júna 2016 o 17:00 hodine (Podunajské múzeum v Komárne)

Facebook