27feb
2018
0

Daň z príjmov 2%

Rodičovské združenie pri ZUŠ-MAI Komárno oznamuje verejnosti, že je registrované v notárskom centrálnom registri ako občianske združenie a je...

23jan
2018
0

Beliczay 2018

Komárňanský komorný orchester a Základná umelecká škola v Komárne                                                              v spolupráci                                         s Úradom vlády Slovenskej republiky,                          Nitrianskym samosprávnym krajom a...

Facebook