04máj
2015
0

Pozvánka – verejné podujatia ZUS Komárno – apríl

POZVÁNKA na verejné podujatia Základnej umeleckej školy Komárno– apríl 2015

21.04.2015 17.00 h. Pamätný koncert z diel J.S.Bacha a G.Fr.Händla z príležitosti 330.výročia ich narodenia (Podunajské múzeum )

28.04.2015 17.00 h. Jarný koncert žiakov. (Dôstojnícky pavilón)

Účinkujú žiaci ZUŠ Komárno, Hurbanovo Kolárovo, Dunajská Streda, Nové Zámky, Šamorín a Egressy Béni Zeneiskola Komárom

30.04.2015 17.00 h. Vernisáž výstavy žiakov výtvarného odboru ZUŠ (Galéria ZUŠ – Letná 12)

MEGHÍVÓ a Komáromi Művészeti Alapiskola áprilisi nyilvános rendezvényeire

2015.04.21. 17.00 ó. Emlékhangverseny J.S.Bach és G.Fr.Händel születésének 330-ik évfordulója alkalmából (Duna Menti Múzeum )

2015.04.28. 17.00 ó. Tavaszi diákhangverseny . (Tiszti pavilon díszterme)

Közreműködnek a Komáromi MAI és a meghívott vendégiskolák diákjai : Ógyalla, Gúta, Dunaszerdahely, Érsekújvár, Somorja, Komárom

2015.04.30. 17.00 ó. Kiállításmegnyitó a MAI Képzőművészeti Tagozatának munkáiból (MAI-galéria,Nyár u.12.)

Facebook