Céljaink

A MAI célja hogy egy alapvető művészeti nevelést biztosítson az óvodás diákok számára, javarészt az általános iskolás és középsikolás diákoknak, egyetemi hallgatóknak és felnőtteknek, akik rendelkeznek a szükséges adottságokkal, tehetséggel és készségekkel, amelyek a kiválasztott művészeti tanszakhoz szükségesek.

Iskolánk célja harmonikus személyiség nevelése fejlett kreativitással, érzelmi intelligenciával, alapintelligenciával, kialakult kulcskompetenciákkal, szakmai készségekkel és attitűdökkel rendelkező személyiség, amely a fő tantárgy és a kapcsolódó tantárgyak révén fejlődik. A tanuló egyéni körülményei és tehetsége, a tanuló érdeklődésének mértéke, a szülők és a család támogatásának mértéke, az iskolánk szocializációs környezete, annak belső és nyilvános rendezvényeiből szerzett különféle művészi élmények, sikeres pedagógiai tevékenység és a tanítás jellege alapján tanáraink oktatási szolgáltatásokat nyújtanak a tanuló céljainak, kompetenciáinak és attitűdjének eléréséhez.

Az oktatás szervezése

Az oktatás a komáromi MAI Iskolai Oktatási Program alapján történik, amelyet a Pedagógiai Tanács, a MAI Iskolai Tanács és a Komáromi Városi Tanács tárgyalt és hagyott jóvá. Az érvényes tantervektől, tantervektől, módszertani és pedagógiai-szervezési dokumentumoktól bármilyen eltérés lehetséges - nagy érdeklődést igényeltek a tanulás, ill. képzett tanárok hiánya.
Az oktatás négy tanulmányi szinten zajlik:
» előkészítő
» alapképzés I. fokozat
» alapképzés II. fokozat
» felnőttképzés (ŠPD)

Az utolsó év sikeres elvégzése után az elsőfokú alapképzés első részében a hallgató ISCED 1B alapfokú művészeti oktatásban részesül. Az elsőfokú alapképzés második részének sikeres elvégzése után a tanuló alsó középfokú művészeti oktatásban részesül az ISCED 2B fokozaton.
A zenei területen a tanulás módja a hallgató egyéni tanítása. Hangoktatás és zenei nevelés esetében csoportos oktatás. A művészet-tánc tagozat oktatása csoportos órák formájában történik.

A tanulmány időtartama

Előkészítő 1, vagy 2 év

Zenei tanszak
alapképzés
- 1., 2., 3., 4. évfolyam az elsőfokú alapképzés első részében - 4 év
alsó középfokú művészeti oktatás
- 1., 2., 3., 4. évfolyam az elsőfokú alapképzés második részében - 4 év
felnőttképzés - 4 év

Képzőművészeti tanszak
alapképzés
- 1., 2., 3., 4. évfolyam az elsőfokú alapképzés első részében - 4 év
alsó középfokú művészeti oktatás
- 1., 2., 3., 4. évfolyam az elsőfokú alapképzés második részében - 4 év

Tánc tanszak
alapképzés
- 1., 2., 3., 4. évfolyam az elsőfokú alapképzés első részében - 4 év
alsó középfokú művészeti oktatás
- 1., 2., 3., 4. évfolyam az elsőfokú alapképzés második részében - 4 év

Az iskola oktatási helyiségei

Kihelyezett tantermeink