12máj
2015
0

Programy MÁJ 2015

04.05.2015 17.00 hod. Rodinný koncert – 10.ročník(Podunajské múzeum Komárno)
13.-15.05.2015 9:00 – 12.00 hod. Tvorivé dielne výtvarného odboru pre deti z pozvaných MŠ
19.05.2015 9:00, 10.00 hod. Výchovné koncerty pre deti z pozvaných materských škôl
(v slovenskom jazyku)
20.05.2015 9:15, 10:15 hod. Výchovné koncerty pre deti z pozvaných materských škôl
(v maďarskom jazyku)
21.05.2015 9:00 hod. Výchovný koncert pre deti z pozvaných materských škôl
(v maďarskom jazyku)
26.05.2015 16:30 hod. Koncoročný program tanečného odboru (MsKS Komárno)
27.05.2015 14:00 – 17:00 hod. Zápis do ZUŠ Komárno
28.05.2015 14:00 – 17:00 hod. Zápis do ZUŠ Komárno
Interná výstava žiakov 1./4. ročníka výtvarného odboru
(Galéria ZUŠ – Letná 12)

Facebook