17máj
2015
0

Zápis na školský rok 2015/2016

27. mája 2015

Ulica letná 12 (hudobný a tanečný odbor)
Ulica Jókaiho (1.poschodie – výtvarný odbor)

28. mája 2015

Ulica letná 12 (hudobný a tanečný odbor)
Ulica Jókaiho (1.poschodie – výtvarný odbor)

Facebook