Adresa:

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
Letná ulica č. 12
945 01 Komárno

Tel.č-fax: 0357713118
Mobil: +421911 987 340
E-mail: zusmaikomarno@gmail.com

IČO: 37867369
DIČ: 2021675381