Školský rok 2022-2023
Medzinárodné úspechy spevákov ZUŠ Komárno

Medzinárodná online spevácka súťaž „The Song“ v klasickom, muzikálovom a populárnom speve.

Súťaže, ktorej organizátormi boli:
- Conservatorio Rossini – Italy
- Fiestalonia Milenio – Spain
- „Open Italy“ – Talented Children Assistance Association
sa zúčastnili šiesti žiaci speváckej triedy Mgr. Ruženy Baloghovej, DiS. art.

Medzi účastníkmi zo 45 štátov sveta sa jej žiaci umiestnli na popredných miestach.
Korepetítor: Mgr. Jozef Kisjakab

Výsledky:

Majer Jázmin - I. miesto - musical - III. kategória
Mácsik Bence - I. miesto - klasický spev – klaszikus ének - III. kategória
Koczkás Eszter - I. miesto - pop - VI. kategória
Zaidat Gerejchanov - I. miesto - pop - II. kategória
Bianka Červená - II. miesto - pop - IV. kategória
Takács Viktória - III. miesto - musical - II. kategória