História školy

História Základnej umeleckej školy v Komárne siaha do roku 1861, kedy zastupiteľstvo mesta Komárno zriadilo mestskú hudobnú inštitúciu s názvom: „Zene Tanoda“, čo v preklade Hudobná škola, ktorá bola v roku 1913 premenovaná na „Városi Zeneiskola“ v preklade: Mestská hudobná škola a vyučovalo sa v nej do apríla 1944. Po 2. svetovej vojne sa začalo vyučovanie v školskom roku 1949/1950 ako Mestská hudobná škola –Városi Zeneiskola. V školskom roku 1961/62 sa škola v rámci koncepcie školskej politiky ČSSR, vzdelanie pre ľud, premenovala na „Ľudová škola umenia – Művészeti Népiskola”. V školskom roku 1990/1991 sa v rámci koncepcie základného školstva premenovala na Základnú umeleckú školu – Művészeti Alapiskola. Od 1. júla 2002 ZUŠ v Komárne sa stalo v zmysle zákona právnym subjektom. Zriaďovateľom sa stalo mesto Komárno.

Stručný prehľad histórie školy

1861

Zene tanoda – v preklade „Hudobná škola“

Založenie školy rozhodnutím mestského zastupiteľstva mesta Komárom Rakúsko – Uhorská monarchia.
Ferencz Vasvári Kovács pedagóg školy.

1874

József Kossovits

Pedagóg školy.

1881

Imre Hauptmann

Pedagóg školy.

1896

Ilona K. Ledermayer

1. riaditeľka školy.

1913

Komárnom városi zeneiskola – v preklade Mestská hudobná škola

1920

Mestská hudobná škola – Városi zeneiskola ČSR

1931

Emma Weisz

2. riaditeľka školy.

1939

Janka Thiel

3. riaditeľka školy.

1940

Emmy Votisky

4. riaditeľka školy.

1942

János Sendlein

5. riaditeľ školy.

1944

Vyučovanie sa ukončilo

12. apríla 1944

1950

Mestská hudobná škola – Városi zeneiskola ČSSR
József Krizsán

1. február 1950, 6. riaditeľ školy

1955

Irma Vikartovsky

7. riaditeľka školy

1960

Ľudová škola umenia – Művészeti népiskola ČSSR

1977

Mgr. art. Géza Dobi

8. riaditeľ školy

1991

Základná umelecká škola – Művészeti alapiskola ČSFR

1. február 1991

1991

Silvia Szalayová

9. riaditeľka školy

1996

Mgr. Rudolf Harmat

10. riaditeľ školy

1999

Dr. Agáta Csehiová

11. riaditeľka školy

2002

Vince Fekete

12. riaditeľ školy

2013

František Petr

13. riaditeľ školy

2021

Ferdinand Pastorek

14. riaditeľ školy

2022

Mgr.art.Alexander Barkóci

15. riaditeľ školy