Tanečný odbor

Tanečná vých. poskytuje základné umelecké vzdelanie v technikách tanečného umenia: hudobno – pohybová výchova, tanečná príprava, tanečná prax. Tanec: ľudový, klasický, historický, moderný, džezbalet, iných národov, javiskové formy tanca, dejiny tanca.