Hudobný odbor

Oddelenia:

  • Klavírne oddelenie
  • Sláčikové oddelenie
  • Dychové oddelenie
  • Gitarové oddelenie
  • Akordeónové oddelenie
  • Oddelenie bicích nástrojov
  • Oddelenie populárnej hudby
  • Spevácke oddelenie