Výtvarný odbor

Výtvarná výchova v predmete Výtvarná tvorba poskytuje základné umelecké vzdelanie v technikách výtvarného umenia: kresba, maľba, grafika, linorez, koláž, textil, sochárska priestorová a objektová tvorba – keramika, práca s materiálom, počítačová grafika, fotografia.